Το παρόν blog σταμάτησε να ανανεώνεται, δεδομένου ότι ο λόγος δημιουργίας του ήταν να δώσει απαντήσεις στη δημιουργία του νέου αυτοδιοικητικού χάρτη της χώρας. Θα συνεχίσει να υπάρχει για κάποιον που θέλει να ανατρέξει σε γεγονότα και αναφορές της κρίσιμης διετίας δημιουργίας του Καλλικράτη [~2010]... Για αναρτήσεις που αφορούν: την ενέργεια, το περιβάλλον και γενικότερα θέματα ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας στο www.energeiakozani.gr τοποθετήσεις και άλλα που αφορούν τη δραστηριότητα και τις θέσεις μου στο www.mavromatidis.gr

Δημήτρης Μαυροματίδης

Τελευταία νέα από το www.mavromatidis.gr...

Συνοπτικά η απόφαση του έκτακτου συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ κ. Νικήτας Κακλαμάνης, προέτρεψε τις ΤΕΔΚ να πραγματοποιήσουν άμεσα γενικές συνελεύσεις, όσες δεν πρότειναν επί του χωροταξικού με γενικές συνελεύσεις, να στείλουν τις προτάσεις τους και εντός 15ημέρου η ΚΕΔΚΕ να διαβουλευτεί με το ΥΠΕΣ. Η απόφαση προτείνεται να είναι ομόφωνη του συνεδρίου πλην της παράταξης του ΚΚΕ.
Ο κ. Αποστόλης Κοιμήσης, εκ μέρους της αντιπολίτευσης διατύπωσε την άποψη ότι το νομοσχέδιο χρήζει βελτιώσεων αλλά δεν υπάρχουν σημεία που μπορούν να ακυρώσουν το νομοσχέδιο. Το θέμα των διαφοροποιήσεων που υπάρχουν στις αρμοδιότητες μεταξύ περιφέρειας και μητροπολιτικών Δήμων, για το θέμα της αποκομιδής των απορριμάτων και πολλά άλλα που δεν είναι "κόκκινες γραμμές". Για την χωροταξία υπάρχουν προβλήματα, να εξεταστούν από επιτροπή που συστάθηκε από την ΚΕΔΚΕ και συμφωνεί με την πρόταση του προέδρου της ΚΕΔΚΕ για διάλογο με το ΥΠΕΣ ώστε να λυθούν τα προβλήματα.
Νικήτας Κακλαμάνης: "Δεν υπάρχει ούτε 1 πιθανότητα στο εκατομμύριο να μην πάει στη βουλή το νομοσχέδιο αφού δόθηκε ως 1 από τα 5 βασικά σημεία για τη συμφωνία με ΕΚΤ και ΔΝΤ".
Στο τέλος ο κ. Κακλαμάνης πρότεινε καινούριο έκτακτο συνέδριο μετά την παρέλευση 15ήμερου για να αναλυθούν τα αποτελέσματα του Συνεδρίου.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Το χωροταξικό του Καλλικράτη

Παρακάτω δίνεται όλο το χωροταξικό του Καλλικράτη:kalikratis1

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Το προσχέδιο νόμου Καλλικράτης για τη διοικητική μεταρρύθμιση


Στη δημοσιότητα θα δοθεί εντός της εβδομάδας και θα αποτελεί νόμο του κράτους έως τις 15 Μαΐου το Σχέδιο "Καλλικράτης" για τη διοικητική μεταρρύθμιση.
Σημειώνεται ότι το χωροταξικό θα δοθεί το επόμενο δεκαήμερο.

Κλικ για να κατεβάσετε όλο το σχέδιο νόμου από το skai.gr...

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

ΚΕΔΚΕ, Αθήνα 19 Μαρτίου 2010: Τοποθέτηση Δημήτρη Μαυροματίδη για το ρόλο των ΤΕΔΚ και των Συμβούλων Δήμων ενόψει Καλλικράτη

Α. Ο ρόλος των ΤΕΔΚ στο νέο περιβάλλον

Στο πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων που προβλέπεται να τεθούν σε εφαρμογή μέσα από το σχέδιο Καλλικράτης, ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα διότι τώρα είμαστε στο τελικό στάδιο σχεδιασμού, είναι του ρόλου των ΤΕΔΚ. Παραθέτω πρώτες σκέψεις όσον αφορά στο ρόλο που θα μπορούσαν να επιτελέσουν οι ΤΕΔΚ μέσα στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται:
Ο ρόλος των ΤΕΔΚ σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να περιοριστεί σε απλά συνδικαλιστικά πλαίσια, αλλά θα πρέπει να επιτελεί διακριτό επιτελικό, συντονιστικό, υποστηρικτικό και εν τέλει αναπτυξιακό ρόλο.
Η υπάρχουσα συσσωρευμένη εμπειρία των στελεχών των ΤΕΔΚ και κυρίως των Συμβούλων Ανάπτυξης στο σχεδιασμό και διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων, αποτελεί ένα κρίσιμο κεφάλαιο που καλό είναι να αξιοποιηθεί μέσα από το νέο σχεδιασμό. Ειδικότερα θα παρουσιαστεί ένα έλλειμμα προγραμματισμού - συντονισμού για θέματα διαδημοτικών συνεργασιών, δηλαδή αναπτυξιακών πρωτοβουλιών ή παρεμβάσεων οι οποίες δεν θα είναι αρμοδιότητες του 2ου βαθμού. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει υποστήριξη σε επίπεδο προγραμματικό συντονισμού των χρηματοδοτικών προγραμμάτων δεδομένου ότι δεν υποκαθίστανται οι αρχές διαχείρισής τους. Δηλαδή θα μπορούμε να έχουμε μια δομή προγραμματισμού που θα «βλέπει» θέματα συντονισμού και υποστήριξης των πρωτοβουλιών της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και θα υποβοηθά όπου απαιτείται τόσο τις κεντρικές δομές προγραμματισμού όσο και των νέων Δήμων.
Βασικό στοιχείο του αποτελεσματικού σχεδιασμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί η συνεχής και αξιόπιστη καταγραφή της φέρουσας ικανότητας κάθε δήμου, καθώς και των αναπτυξιακών, κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων κάθε νομού. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η σύσταση ενός Κέντρου Τεκμηρίωσης σε κάθε ΤΕΔΚ, το οποίο σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ, την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και την Στατιστική Υπηρεσία θα συγκεντρώνει, θα επεξεργάζεται και θα παρέχει τις σχετικές πληροφορίες σε όλα τα διοικητικά επίπεδα. Μέσα από το μηχανισμό των Κέντρων Τεκμηρίωσης, θα διασφαλίζεται η αξιοπιστία των στοιχείων και η τεχνοκρατική τεκμηρίωση των σχεδιαζόμενων πολιτικών. Η φέρουσα ικανότητα θα επεκτείνεται και στο θέμα του στελεχιακού δυναμικού έτσι ώστε η ΤΕΔΚ θα μπορούσε επιπλέον να λειτουργεί ως οιονεί αντέννα του Εθνικού Κέντρου Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα ζητήματα της συνεχιζόμενης κατάρτισης των στελεχών της αυτοδιοίκησης. Οι αυξημένες ανάγκες κατάρτισης που θα προκύψουν και στα δύο αυτοδιοικητικά επίπεδα, σε συνδυασμό με τη συσσωρευμένη εμπειρία των στελεχών σε αντίστοιχες δράσεις, καθιστούν την παραπάνω συνεργασία μια «έξυπνη δράση» με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.
Με αφορμή την πρόβλεψη συνηγόρου του δημότη σε επίπεδο δήμου, θα μπορούσαν οι ΤΕΔΚ μέσα από κατάλληλη προετοιμασία να λειτουργήσουν ως «back office» υποδομές των δήμων στο επίπεδο του σημερινού νομού, όπου θα υποστηρίζουν τους δήμους με δράσεις οριζόντιας υποστήριξης, μεταφοράς τεχνογνωσίας από άλλους δήμους μέσα από τη δικτύωση, προετοιμασία εκθέσεων για τα αποτελέσματα και προτάσεων βελτίωσης των υπηρεσιών προς τους δημότες κλπ.

Β. Ο ρόλος του υπάρχοντος στελεχιακού δυναμικού των συμβούλων υποστήριξης

Πέραν των ΤΕΔΚ υπάρχει ένα αξιόλογο στελεχιακό δυναμικό που στελεχώνει τους δήμους είτε με τη μορφή συνεχόμενων συμβάσεων έργου είτε ως σύμβουλοι Δημάρχου και που στην πραγματικότητα αποτελούν το στελεχιακό δυναμικό ή μέρους αυτού των Δήμων, ιδιαίτερα των «καποδιστριακών». Η παρουσία τους και την επόμενη μέρα, από 1-1-2011, είναι σημαντική διότι ακριβώς γνωρίζουν τον χώρο σε τεχνοκρατικό επίπεδο με τη μακρά εμπειρία που αποκόμισαν. Εδώ πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη άμεσης ενσωμάτωσης τους στους νέους Δήμους στελεχώνοντας τις αντίστοιχες υπηρεσίες υποστήριξης κατά τρόπο ανάλογο με το στελεχιακό δυναμικό που στελέχωσε την 1η διοικητική μεταρρύθμιση το 1998. Το μεταβατικό διάστημα λειτουργίας είναι κρίσιμο για την επιτυχία τους εγχειρήματος και την υποστήριξη του δημότη. Θα πρέπει άμεσα να δίνονται λύσεις σε όλη των επικράτεια των νέων διευρυμένων δήμων, με στελεχιακό δυναμικό το οποίο να γνωρίζει προβλήματα που ανακύπτουν σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή εντός των ορίων ΟΤΑ που έχουν συνενωθεί. Η ανάγκη αυτή γίνεται μεγαλύτερη στους υπό «απορρόφηση» ΟΤΑ και θα πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα ειδικά για απορρόφηση αυτού του στελεχιακού δυναμικού.

Αθήνα 19-3-10
Μαυροματίδης Δημήτρης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Μέλος ΔΣ ΤΕΔΚ Κοζάνης


Σημείωση: Η παραπάνω τοποθέτηση κατατέθηκε στα πρακτικά το Συνεδρίου και εστάλη στον αρμόδιο ΓΓ του Υπουργείου Εσωτερικών

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Πλαίσιο διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων συστήνει το ECOFIN

Αναδημοσίευση: Εφ. express, 17/2/10

OI συστάσεις του ECOFIN προς την κυβέρνηση για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ώστε να εναρμονιστεί η ελληνική οικονομική πολιτική με την ευρωπαϊκή και να μην απειλείται η σταθερότητα της ευρωζώνης (άρθρο 121.4 της Συνθήκης της Λισαβόνας) προβλέπουν τα εξής:

.............
Δημόσια διοίκηση:

Η Ελλάδα οφείλει να αναπτύξει, να εγκρίνει και να εφαρμόσει τις απαιτούμενες στρατηγικές μεταρρυθμίσεις ώστε να πετύχει την ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης. Θα βασίζεται σε εξέταση της λειτουργικότητας της δημόσιας διοίκησης από ανεξάρτητο φορέα

– Συγκέντρωση (μείωση) του αριθμού των δήμων και των τοπικών συμβουλίων (κοινοτήτων), περιλαμβανομένης σημαντικής εξοικονόμησης δαπανών

– Λήψη μέτρων ώστε οι δημόσιες συμβάσεις να εκτελούνται με διαφανή, αποδοτικό και ανταγωνιστικό τρόπο.

.......

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Απόφαση ΕΝΑΕ για Καλλικράτη [6.2.10]

ΑΠΟΦΑΣΗ 14ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΝΑΕ

Η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (Ε.Ν.Α.Ε.), μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του 14ου Τακτικού Συνεδρίου της που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 4, 5 & 6 Φεβρουαρίου 2010, με θέμα:

- Διοικητική Μεταρρύθμιση -

Αποφασίζει και Διεκδικεί τα ακόλουθα:

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Κατ’ αρχήν θεωρούμε θετική και επικροτούμε την έναρξη νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση στη χώρα μας, που αποτελεί πάγια θέση των συνεδρίων μας από το 2007.

Είναι αναγκαίο προκειμένου να προχωρήσει η σχεδιαζόμενη, με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης», μεταρρύθμιση να τηρηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για την στοιχειώδη επιτυχία της Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Γι΄αυτό θεωρούμε ότι το πλαίσιο στην τελική διαμόρφωσή του πρέπει να οδηγεί:

1. Στον προσδιορισμό του ρόλου της Κεντρικής Διοίκησης (Κράτος – Στρατηγείο)

2. Στον απόλυτο προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων των επιπέδων Αυτοδιοίκησης και την οριοθέτηση της συνεργασίας των δύο βαθμών της Αυτοδιοίκησης

3. Στην κοστολόγηση των αρμοδιοτήτων και την εξασφάλιση των αντίστοιχων πόρων οι οποίοι θα καταγράφονται στον προϋπολογισμό του 2011

4. Στη δημιουργία χάρτας ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την καταγραφή των αναγκών σε προσωπικό, αφού υπολογιστεί με βάση το διάγραμμα ροής των υποθέσεων σε κάθε επίπεδο Αυτοδιοίκησης. Αναγκαία είναι η διαμόρφωση ενιαίου μισθολογίου για τη διόρθωση των μισθολογικών ανισοτήτων στους εργαζομένους καθώς και σύσταση οργανισμού διάρθρωσης και λειτουργίας των νέων υπηρεσιακών μονάδων

5. Στη διασφάλιση του αναπτυξιακού χαρακτήρα της αιρετής Περιφέρειας μέσα από το ΕΣΠΑ (Περιφερειακά και Τομεακά Προγράμματα σε ενιαία αναπτυξιακή λογική), Δημόσιες επενδύσεις κ.λ.π.

6. Στη δημιουργία Ταμείου Σύγκλισης για άμβλυνση υπαρκτών τοπικών ανισοτήτων

7. Στη σύνταξη του Κώδικα Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων εντός του 2010

8. Στη διασφάλιση των διοικητικών πράξεων και αποφάσεων από Ανεξάρτητη Αρχή που θα ελέγχει τη νομιμότητα και όχι τη σκοπιμότητα

9. Στη σύσταση χάρτας περιουσιακών στοιχειών για την πλήρη αξιοποίησή τους

10. Στην κατοχύρωση της καταστατικής θέσης των αιρετών

11. Στη διαμόρφωση συνθηκών άμεσης αντιμετώπισης ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία των Νομαρχιών σήμερα

12. Στη διαμόρφωση πολιτικών αρχών για τη δημιουργία ισχυρών νησιωτικών πόλων στα νησιωτικά συμπλέγματα και την αξιοποίηση των ορεινών όγκων.

Καλούμε την Κυβέρνηση άμεσα να αποσαφηνίσει και να εξειδικεύσει τη θέση της για τις αρμοδιότητες, τους πόρους και το προσωπικό των Π.Α.

Δηλώνουμε ότι το Συνέδριο παραμένει ανοιχτό έως την κατάθεση και ψήφιση του νομοσχεδίου.

Επιβεβαιώνουμε τις αποφάσεις των Συνεδρίων της Δράμας (2007) και της Αθήνας (2008).

Η ιδιαιτερότητα του νησιωτικού χώρου απαιτεί διαφοροποιημένο μοντέλο διοίκησης και αυτοδιοίκησης και ειδικές πολιτικές.

Οι αποφάσεις μας με τα παραρτήματα αυτών θα αποσταλούν στον Πρωθυπουργό, στα Μέλη της Κυβέρνησης, στους Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων και στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.


ΙΙ. ΑΡΧΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1.ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διακηρύσσουμε και Διεκδικούμε:

Διοικητική Μεταρρύθμιση με πλήρη ανατροπή της κατεστημένης δομής με ριζικό και δημοκρατικό μετασχηματισμό που αφορά όλο το Κράτος.

Η Διοικητική Μεταρρύθμιση δεν αφορά μόνο στην Αυτοδιοίκηση.

Ο όρος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» οφείλει να αναφέρεται στη ριζική αλλαγή των δομών του Κράτους και στην αναδιάταξη της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού.

Οφείλει να είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διοικητικής ανασυγκρότησης της χώρας που θα διαπερνά κάθετα και οριζόντια όλα τα επίπεδα της διοίκησης, κεντρικής και περιφερειακής.

Η Διοικητική Μεταρρύθμιση να καθορίζει με σαφήνεια και σύγχρονο πνεύμα τη θέση και το ρόλο και των δύο βαθμών της Αυτοδιοίκησης στο γενικότερο διοικητικό σύστημα και να υπακούει στις αρχές της επικουρικότητας, της αποκέντρωσης των εξουσιών του κεντρικού Κράτους προς την Αυτοδιοίκηση, του περιορισμού της γραφειοκρατίας και της συνεχούς προσαρμοστικότητας στις ραγδαίες μεταβολές που συμβαίνουν διεθνώς και έχουν άμεση αντανάκλαση στη χώρα.2.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – TΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ Ν.Α.


Διακηρύσσουμε και Διεκδικούμε:

Την ταυτόχρονη γενική Φορολογική Μεταρρύθμιση με σκοπό να εξασφαλιστούν σταθεροί, μόνιμοι και δυναμικοί πόροι για την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, οι οποίοι θα αντιστοιχούν στο κόστος της άσκησης του εύρους των αρμοδιοτήτων της.
Ξεκάθαρο είναι ότι αυτό γίνεται χωρίς την περαιτέρω φορολογική επιβάρυνση της κοινωνίας, με απλή αναδιανομή – ανακατανομή των υφισταμένων φορολογικών εσόδων.

Οι πόροι της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, να έχουν ως εξής:

I.Ποσοστό 15% από τα έσοδα του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (ΦΕΦ&ΝΠ).
II. Ποσοστό 15% από τα έσοδα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
III.Ποσοστό επί του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων ή του όποιου -υπό θέσπιση- φόρου αφορά την ακίνητη περιουσία (για παράδειγμα επί του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας).
IV.Καθορισμό νέου ΚΑΠ με το όνομα «Πόρος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας», οριζόμενος στο 30% του φόρου καπνού.
V.Απόδοση στις Π.Α., εξ ολοκλήρου (100%) όλων των προστίμων, που επιβάλλονται από τις υπηρεσίες τους.
VI.Καθορισμό «Πόρου Ποιότητας Ζωής» σε ποσοστό 1,5 % από την ισχύουσα Φορολογία Εισοδήματος (πλέον του προαναφερθέντος ποσοστού 15%) για δράσεις, που θα σχετίζονται αποκλειστικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

VII.Περιέλευση των πόρων :
1.Του 10% του φόρου μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ).
2.Του 4,5% επί των τελών ταξινόμησης και μεταβίβασης στα επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά και λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης και δημοσίας χρήσης που κυκλοφορούν στην Ελλάδα.
3.Του συνόλου των αποδιδόμενων στο Δημόσιο τελών διενέργειας Τεχνικών Ελέγχων Οχημάτων.

VIII.Θέσπιση Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος.

Για την άμβλυνση των τοπικών ανισοτήτων και την επίτευξη της εθνικής και κοινωνικής συνοχής να συσταθεί ταμείο, που θα λειτουργεί ως ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ.

Τέλος, μέχρι το πέρας της τρέχουσας νομαρχιακής περιόδου, να θεσπιστεί διά νόμου και να καταβληθεί το σύνολο των οικονομικών εκκρεμοτήτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ενώ τυχόν εκκρεμότητες που θα ανακύψουν μετά το πέρας της θητείας μας (31.12.2010) και αφορούν αυτή τη χρονική περίοδο να αναληφθούν πλήρως και πληρωθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και να μην επιβαρύνουν τον νέο Περιφερειακό θεσμό.

Να επιλυθούν τα τρέχοντα προβλήματα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Διακηρύσσουμε και Διεκδικούμε:

Στο νέο Διοικητικό σχήμα να επανακαθοριστεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων και να κατανεμηθεί μεταξύ Κράτους και επιπέδων Αυτοδιοίκησης.

Το κεντρικό κράτος να μετασχηματιστεί από συγκεντρωτικό σε επιτελικό, με εξουσίες που αφορούν αποκλειστικά τη χάραξη αξόνων εθνικής πολιτικής, με αρμοδιότητες περιορισμένες στους τομείς Εξωτερικής Πολιτικής, Εθνικής ‘Αμυνας, Εθνικής Οικονομίας και Δικαιοσύνης.

Αρμοδιότητες, που δεν μπορούν εκ του Συντάγματος να ασκηθούν από την Αυτοδιοίκηση να παραμείνουν στις αποκεντρωμένες δομές του Κράτους (Γενικές Διοικήσεις) μέχρι την επόμενη συνταγματική αναθεώρηση, οπότε οι δομές αυτές να καταργηθούν και το σύνολο των αρμοδιοτήτων τους να περιέλθει στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση όπως έχει εξαγγελθεί.

Όλες οι άλλες αρμοδιότητες, αποσαφηνισμένες και εξειδικευμένες, να κατανεμηθούν στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, στη βάση ενός νέου δημοκρατικού προγραμματισμού, να διαθέτει αυξημένη δημοκρατική νομιμοποίηση, με σκοπό την ολόπλευρη (οικονομική-κοινωνική-πολιτιστική) ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας.

O αναπτυξιακός ρόλος της δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με ισχυρό συμπλήρωμα την άσκηση δημόσιων πολιτικών προνοιακού χαρακτήρα, να συνοψιστεί στους ακόλουθους άξονες αρμοδιοτήτων:

1.Τον σχεδιασμό και προγραμματισμό της ανάπτυξης της Π.Α., συμπεριλαμβανομένου του ΕΣΠΑ 2007-2013 και των λοιπών ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
2.Την εφαρμογή των περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων (εθνικών και ευρωπαϊκών).
3.Την εξειδίκευση και εφαρμογή σε περιφερειακό επίπεδο των δημόσιων πολιτικών για την προστασία του Περιβάλλοντος.
4.Την κατασκευή, τον έλεγχο της κατασκευής και τη συντήρηση δημοσίων έργων.
5.Την εφαρμογή των προγραμμάτων Πολιτικής Προστασίας.
6.Την εφαρμογή μέτρων μεταναστευτικής πολιτικής.
7.Την εξειδίκευση και εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών για το εμπόριο και την προστασία του καταναλωτή.
8.Την εξειδίκευση και εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών για τη βιομηχανία.
9.Την εξειδίκευση και εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
10.Την εξειδίκευση και εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών για την δημόσια υγεία και τη λήψη προληπτικών μέτρων.
11.Την εξειδίκευση και εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών για την κοινωνική συνοχή και πρόνοια

4. ΕΔΑΦΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

Διακηρύσσουμε:

Είναι αναγκαία η άμεση θέσπιση κριτηρίων με αντικειμενικούς δείκτες και μεταβλητές (π.χ. κριτήρια πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά - αναπτυξιακά, γεωγραφικά, πολιτιστικά και ιστορικά κλπ), για τον εδαφικό σχεδιασμό – οριοθέτηση των νέων Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων.

Η Μητροπολιτική Αυτοδιοίκηση να μελετηθεί ενδελεχώς σε συνεργασία με τους αυτοδιοικητικούς φορείς.


5. ΚΩΔΙΚΑΣ Π.Α. - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ –ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διακηρύσσουμε και Διεκδικούμε:

Τη θέσπιση αμέσως με την ψήφιση του νόμου για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση:

1.Κώδικα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (με αναγκαίο λεπτομερειακό περιεχόμενο: Σύσταση – Σκοπός – Αρμοδιότητες Π.Α./ Όργανα – Εκλογή τους/ Εκλογικό Σύστημα/ Αρμοδιότητες και λειτουργία Οργάνων/Εποπτεία πράξεων /Ευθύνες Οργάνων/ Νομικά Πρόσωπα-Επιχειρήσεις /’Εσοδα – Οικονομική Διοίκηση και Διαχείρηση /Περιουσία /’Εργα-Προμήθειες / Οργάνωση Υπηρεσιών / Σύσταση Νομικού Προσώπου για την οργανωμένη συνεργασία, προαγωγή και εκπροσώπηση των Π.Α. κλπ)

2. Στη δημιουργία χάρτας ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την καταγραφή των αναγκών σε προσωπικό αφού υπολογιστεί με βάση το διάγραμμα ροής των υποθέσεων των επιπέδων Αυτοδιοίκησης. Αναγκαιότητα η διαμόρφωση ενιαίου μισθολογίου για τη διόρθωση των μισθολογικών ανισοτήτων στους εργαζομένους καθώς και η σύσταση οργανισμού διάρθρωσης και λειτουργίας των νέων υπηρεσιακών μονάδων.

3.Κανονισμών Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων (με αναγκαίο λεπτομερειακό περιεχόμενο: σύγκληση, λειτουργία, δικαίωμα και χρόνος ομιλίας αγορητών, απαρτία και λήψη αποφάσεων, τήρηση πρακτικών, υποχρεώσεις μελών, τήρηση συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων λήψης αποφάσεων κλπ)

4.Προτύπου Οργανισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (με αναγκαίο λεπτομερειακό περιεχόμενο: υπηρεσιακές μονάδες, διάρθρωση σε οργανικές μονάδες, τίτλος, αρμοδιότητες και έδρα κάθε μονάδας, οργανικές θέσεις προσωπικού κατά κατηγορίες, με βάση τη ροή, κλάδους, ειδικότητες και βαθμούς, θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού κλπ).


6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Διακηρύσσουμε:

Για την επιτυχία του νέου θεσμού είναι αναγκαία η συγκρότηση και η χρηματοδότηση ενός πλήρους και λεπτομερούς Επιχειρησιακού Σχεδίου Εφαρμογής που θα λύνει όλα τα προβλήματα μετάβασης στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του τρέχ. έτους, διαφορετικού και εξειδικευμένου για κάθε δευτεροβάθμιο ΟΤΑ.


7. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ

Η καταστατική θέση των εκλεγμένων στις Π.Α. να ακολουθεί τις ακόλουθες αρχές:

1.Να εξασφαλίζει την ανεξάρτητη άσκηση των καθηκόντων που προκύπτουν από τη δημοκρατική τους νομιμοποίηση με βάση τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας (ΕΧΤΑ).


2.Να διασφαλίζει την ομαλή επαγγελματική τους εξέλιξη και επανένταξη στο επάγγελμά τους, μετά το πέρας της λαϊκής εντολής, χωρίς απώλεια των δικαιωμάτων τους (εργασιακών και ασφαλιστικών).
3.Να διευκολύνεται η άσκηση του έργου τους, με τη χορήγηση επαγγελματικών (ειδικών) αδειών και από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα εργασίας.
4.Να διασφαλίζει τα δικαιώματα των αιρετών στη διαρκή επιμόρφωση
5.Να προβλέπει αυτοτελή πρόσθετη κοινωνική ασφάλιση και υγειονομική κάλυψη, με αντίστοιχο δικαίωμα αυτοτελούς συνταξιοδότησης και με προσμέτρηση του χρόνου της εντολής (αξιώματος) στον επαγγελματικό, ασφαλιστικό τους φορέα.

Να επιλυθούν θέματα που αφορούν την καταστατική θέση των αιρετών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.


8. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Α.

Διακηρύσσουμε και Διεκδικούμε:

Για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων να επιλυθούν τα ακόλουθα θέματα:

1.Οι Π.Α. να στελεχωθούν με εξειδικευμένο και επαρκές προσωπικό.
2.Να αρχίσουν άμεσα οι διαδικασίες πρόσληψης με στόχο την έγκαιρη στελέχωση των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων μέχρι την 01.01.2011.
3.Να καταρτιστεί και να εφαρμοστεί άμεσα ενιαίο μισθολόγιο σε Δημόσιο και ΟΤΑ με στόχο να καταργηθούν οι μισθοί πολλαπλών ταχυτήτων μέσω επιδοματικών πολιτικών.
4.Να θεσμοθετηθεί Κώδικας Υπαλλήλων ΟΤΑ.
5.Να γίνει πλήρης καταγραφή του υπάρχοντος υπηρετούντος ανθρωπίνου δυναμικού, ανά ειδικότητα, στις Νομαρχίες και στις Περιφέρειες - να καταρτισθεί Χάρτα Ανθρωπίνου Δυναμικού.


9. Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διακηρύσσουμε και Διεκδικούμε:

1.Τον προληπτικό έλεγχο σε μόνιμη βάση και τον κατασταλτικό σε επίπεδο διαχείρισης της τετραετίας να ασκεί Ανεξάρτητη Αρχή που ιδρύεται για τον σκοπό αυτό.
2.Τα προβλήματα με τον έλεγχο σκοπιμότητας έναντι του ελέγχου νομιμότητας που ασκούσε συχνά πυκνά ο διορισμένος από το Κράτος περιφερειάρχης να αποτελέσουν οριστικά παρελθόν.
3.Τον διαχειριστικό οικονομικό έλεγχο να ασκούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
4.Η σύνταξη ισολογισμών των ΟΤΑ και των δύο βαθμών να γίνει υποχρεωτική.


10. ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διακηρύσσουμε και Διεκδικούμε:

Να ρυθμιστούν νομοθετικά τα εξής ζητήματα:

Οι σχέσεις Αυτοδιοίκησης και Κράτους (Γενικών Διοικήσεων), δηλαδή:

α) Να ξεκαθαριστεί από το νομοθετικό πλαίσιο ότι οι ΟΤΑ και Γενικές Διοικήσεις ακολουθούν παράλληλους δρόμους – δεν έχουν σχέσεις εξάρτησης και εποπτείας.

β) Να υπάρξει αναλυτική και πλήρης –περιοριστική- καταγραφή των αρμοδιοτήτων των Γενικών Διοικήσεων έτσι ώστε να μην αποτελούν εμπόδιο στη λειτουργία των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων.


Επίσης, υπερψηφίστηκε υποβληθείσα πρόταση, οι βουλευτές που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι Περιφερειάρχες να παραιτούνται από το βουλευτικό αξίωμα πριν καταθέσουν την υποψηφιότητά τους.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Απόφαση Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου ΚΕΔΚΕ [ΑΘΗΝΑ 18~20 Ιαν 09] για Καλλικράτη

1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Την περίοδο δηλαδή που, επιτέλους, εκτός από την Αυτοδιοίκηση, Κυβέρνηση, πολιτικά κόμματα αλλά και η ίδια η κοινωνία συζητούν, διαβουλεύνται, σχεδιάζουν και αποφασίζουν για λιγότερο κράτος, περισσότερη αποκέντρωση και αυτοδιοίκηση, λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη δημοκρατία, διαφάνεια και συμμετοχή του πολίτη.
Και σ΄ αυτήν την δύσκολη αλλά σημαντική εθνική υπόθεση η Αυτοδιοίκηση δηλώνει, με όλες της τις δυνάμεις ό,τι, όχι μόνο είναι παρούσα αλλά και ό,τι διεκδικεί να έχει ισότιμη συμμετοχή στο διάλογο για την επιτυχία της Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Θεωρούμε όμως ότι ο διάλογος αυτός για τη μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης έχει ως αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση να αντιμετωπιστούν τα σημερινά οξυμένα οικονομικά προβλήματα των Ο.Τ.Α., διότι είναι αδιανόητη οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εάν δεν αντιμετωπιστεί το παρόν της.

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
2.1. Οι Προϋποθέσεις του Προγράμματος Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Η Αυτοδιοίκηση διακηρύττει ότι συμφωνεί, επί της αρχής, για την ανάγκη εφαρμογής του Προγράμματος Διοικητικής Μεταρρύθμισης που θα αφορά συνολικά το πολιτικό και το διοικητικό σύστημα της χώρας μας.
Θέτει δε ως Βασικές Προϋποθέσεις αυτές που διατυπώθηκαν στο Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ, το 2007, στην Κυλλήνη, όπως συμπληρώθηκαν και διευκρινίστηκαν στα Συνέδρια των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης του 2008. Ήτοι:
1η προϋπόθεση: Η αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να γίνει μεμονωμένα, πρέπει να είναι μέρος ενός συνολικού Εθνικού Προγράμματος Διοικητικής Μεταρρύθμισης του πολιτικού μας συστήματος και της δημόσιας διοίκησης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
2η προϋπόθεση: Θα πρέπει να προηγηθεί ο σχεδιασμός των νέων ανθρωπογεωγραφικών ενοτήτων ως «ανοικτών πόλεων» με κριτήρια πληθυσμιακά, χωροταξικά, πολιτισμικά, κοινωνικά, οικονομικά και αναπτυξιακά, καθώς και κριτήρια που αφορούν στην ιστορία, στη μοναδικότητα ορισμένων Δήμων και Κοινοτήτων, στη νησιωτικότητα και την ορεινότητα των δήμων, με αξιοποίηση της εμπειρίας των παλαιότερων σχεδιασμών για να αποφευχθούν συνενώσεις, που θα υπογορεύονται από κομματικά και μικροπολιτικά κριτήρια.
3η προϋπόθεση: Η αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν εξαντλείται στη θέσπιση ενός νόμου, που καθορίζει τα νέα διοικητικά όρια και καταλήγει σε μικρότερο αριθμό Ο.Τ.Α. Απαρέγκλιτος όρος για την επιτυχή έκβαση της αναδιάρθρωσης της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η σύνταξη ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποστήριξης για τους νέους Ο.Τ.Α.

2.2. Το Περιεχόμενο του Προγράμματος Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Το Περιεχόμενο του Εθνικού Προγράμματος Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ειδικά για την Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση – με βάση και την απόφαση του Συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ στην Κυλλήνη – θεωρούμε και προτείνουμε να αποτελείται από τις εξής παραμέτρους- αλλαγές :
1. τη χωροθέτηση των διοικητικών ορίων των νέων ΟΤΑ, με συμφωνημένα αντικειμενικά κριτήρια,
2. την αποτελεσματική και δημοκρατική δημοτική διακυβέρνηση,
3. την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και λειτουργιών μαζί με τους αντίστοιχους πόρο-υς και την αποκέντρωση συγκροτημένων δομών,
4. τη διασφάλιση των οικονομικών πόρων και τη φορολογική αποκέντρωση,
5. τη στελέχωση των ΟΤΑ και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού τους,
6. την οργάνωση των δημοτικών λειτουργιών και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
7. την κατασκευή των βασικών απαραίτητων τεχνικών υποδομών για κάθε ανθρω-πογεωγραφική ενότητα,
8. τη βελτίωση των σχέσεων των ΟΤΑ με το υπόλοιπο διοικητικό σύστημα,
9. τη διαβούλευση και το επικοινωνιακό πρόγραμμα
10. τη διοίκηση – την παρακολούθηση – την αξιολόγηση του Προγράμματος.
Όλες οι παραπάνω παράμετροι που αποτελούν ισότιμα συστατικά στοιχεία του Εθνικού Προγράμματος Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτο-διοίκησης, πρέπει:
Πρώτον, να αποτυπωθούν :
 σε ένα νέο Κανονιστικό Πλαίσιο
 σε ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο της Τ.Α. που θα χρηματοδοτηθεί από πόρους ανε-ξάρτητους από τους ΚΑΠ, δηλαδή από το ΕΣΠΑ και Εθνικούς πόρους και
 σε ένα συγκεκριμένο Οδικό Χάρτη.
Δεύτερον, να συμφωνηθούν με την Κυβέρνηση ως όροι επιτυχημένου σχεδιασμού και εφαρμογής της Μεταρρύθμισης.
(Οι όροι αυτοί περιγράφονται αναλυτικότερα σε επισυναπτόμενο σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ )

2.3. Μητροπολιτική Αυτοδιοίκηση

Το ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΚΕ επαναλαμβάνει την απόφαση του Συνεδ-ρίου της Κυλλήνης (14-16/11/2007), σύμφωνα με την οποία προτείνεται η θεσμοθέτηση της Μητροπολιτικής διακυβέρνησης για τα πολεοδομικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης και μερικών ακόμη πόλεων της χώρας, με αιρετά διοικητικά όργανα, τα οποία θα είναι αρμόδια να αντιμετωπίζουν ενιαία τα προβλήματα της μητροπολιτικής περιοχής.
Από τώρα πάντως αποσαφηνίζουμε ότι, ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδι-ασμός, η περιφερειακή ανάπτυξη, η κοινωνική πολιτική, το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής, η διαχείριση των απορριμμάτων, οι μεταφορές και οι τεχνικές υποδομές, το κυκλοφοριακό, καθώς και η πολιτική προστασία, δεν μπορούν παρά να είναι τομείς δράσης αυτών των Μητροπολιτικών αυτοδιοικητικών θεσμών.

3. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ

Το τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ διεξάγεται σε μία κρίσιμη περίοδο. Η κακή δημοσιονομική κατάσταση της χώρας επηρεάζει το σύνολο του οικονομικού συστήματος, φυσικά και τους ΟΤΑ, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του δημόσιου τομέα.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες της δημοσιονομικής συγκυρίας, για το 2010 δεν εγείρει νέες οικονομικές διεκδικήσεις. Ωστόσο υπογραμμίζει ότι απαιτεί το αυτονόητο: Ότι δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μη διεκδικήσει και το τελευταίο ευρώ που της αναλογεί από τους θεσμοθετημένους της πόρους.
Οι θέσεις της ΚΕΔΚΕ για το οικονομικά των ΟΤΑ είναι οι εξής:

3.1. Επισημάνσεις επί του κρατικού προϋπολογισμού 2010

Κωδικοποιώντας τις επισημάνσεις σε σχέση με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2010 η Αυτοδιοίκηση υπογραμμίζει:
πρώτον, την απαίτηση για την πλήρη εφαρμογή του νόμου 1828/89,
δεύτερον, την αντίθεσή της με την υποβάθμιση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2010 παρουσιάζει αύξηση, σε σχέση με το 2009, σε αντίθεση με τη ΣΑΤΑ που παρουσιάζει μείωση 20%.
Επίσης τονίζει τα παρακάτω σημεία:
1. Δεν έχει κατανεμηθεί η τελευταία δόση από την οφειλή του δημοσίου για τη κάλυψη του κόστους μεταφερθεισών αρμοδιοτήτων 2008, ύψους 62,5 εκ. €
2. Δεν έχει κατανεμηθεί η τελευταία δόση από την μη παρακράτηση ΘΗΣΕΑ, ύψους 88 εκ. €. Υπενθυμίζεται ότι αυτοί είναι πόροι της ΤΑ που χρηματοδοτούν κυρίως μισθοδοσία και ανελαστικές δαπάνες
3. Έναντι της τέταρτης δόσης της ΣΑΤΑ ύψους 127 εκ. € έχουν κατανεμηθεί μόνο 50 εκ. €. Αναμένονται τα υπόλοιπα 77 εκ. €
4. Στους ΚΑΠ του 2010 γίνεται παρακράτηση για «ΘΗΣΕΑ».
5. Να υπάρξει πρόβλεψη για την κάλυψη της μισθοδοσίας των μονιμοποιηθέντων με το ΠΔ 164/04 και των λειτουργικών δαπανών των κοινωνικών δομών
6. Μεγάλη απώλεια, από 36,6 εκ. €, στον προϋπολογισμό του 2009, σε 23 εκ. €, στον προϋπολογισμό του 2010, εμφανίζει η επιχορήγηση των ΔΕΥΑ
7. Η ΣΑΤΑ προϋπολογίζεται στα 800 εκ. €, από 1.107 εκ. € που ήταν η αντίστοιχη ΚΥΑ του 2009.
8. Στα τέλη κυκλοφορίας υπάρχει διαφορετικός κωδικός για τα τέλη που επιβάλλονται με την χορήγηση ειδικού σήματος, (τέλη που συμμετέχει η ΤΑ) (κωδ. 1363) και τα τέλη περιβαλλοντικής επιβάρυνσης οχημάτων (κωδ. 1364).
9. Το Συνέδριο αποφασίζει τη συνέχιση και επέκταση στο σύνολο των ΟΤΑ του προγράμματος «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ» με πρόβλεψη για ένταξή της χρηματοδότησής του στο ΕΣΠΑ.
10. Η Κυβέρνηση οφείλει να επιστρέψει τα 80 εκ. € που παρακρατήθηκαν από τους πόρους της Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος Απασχόλησης, το οποίο τελικά με ευθύνη της Κυβέρνησης δεν υλοποιείται.
11. Να αποκατασταθεί ο φορολογικός συντελεστής του τέλους παρεπιδημούντων στο 2%.
12. Να ολοκληρωθεί η αποπληρωμή των έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚτΠ.
13. Να παραταθεί η ρύθμιση των χρεών των Ο.Τ.Α. σε ΙΚΑ και Δημόσιους Οργανισμούς.

3.2. Η εξέλιξη του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»
• Η συμβολαιοποίηση των εγκεκριμένων έργων προτείνουμε να παραταθεί για ένα εξάμηνο, δηλαδή μέχρι την 30/6/2010.
• Οι πληρωμές των συμβολαιοποιημένων έργων από τον ΘΗΣΕΑ να παραταθούν έως την 31/12/2010.

4. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2007–2013 Η μέχρι τώρα απορρόφηση του Προγράμματος από την Τοπική Αυτοδιοίκηση κινείται σε πολύ χαμηλά και μονοψήφια νούμερα.
Η Αυτοδιοίκηση καλεί την Κυβέρνηση, πρώτον, να προχωρήσει άμεσα στην αναθεώρηση του προγράμματος σ΄ ότι αφορά στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ και δεύτερον, να κατοχυρώσει την ποσοστιαία συμμετοχή τους τόσο στα ΠΕΠ όσο και στα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στο πλαίσιο της επικείμενης Διοικητικής Μεταρρύθμισης αποτελεί αναγκαιότητα η ουσιαστική αποκέντρωση της κοινωνικής πολιτικής και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και η ενσωμάτωση των αρμοδιοτήτων αυτών στη συγκρότηση των νέων δήμων.
Με δεδομένο δε, ότι οι νέοι και ισχυροί Δήμοι καλούνται να αναλάβουν και νέες αρμοδιότητες (Πρόνοια, προστασία Δημόσιας Υγείας) κρίνεται απαραίτητο στο πρόγραμμα «Καλλικράτης» να προβλεφθούν τα εξής:
 Η συγκρότηση Κοινωνικής Υπηρεσίας σε κάθε Ο.Τ.Α. με την αναγκαία και απαραίτητη στελέχωση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και με αποκλειστικές αρμοδιότητες, όπως:
• Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
• Προγράμματα για την αγωγή υγείας και την προαγωγή της υγείας
• Πρόληψη της χρήσης των ναρκωτικών
• Προστασία και φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων, ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
• Δράσεις για την καταπολέμηση του Κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας
• Προγράμματα κοινωνικής εργασίας για τους πρώην φυλακισμένους
• Προγράμμματα για τους αστέγους
• Αποκατάσταση και κοινωνική ένταξη ΑμεΑ
• Κοινωνική ένταξη των πρώην εξαρτημένων και άλλων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
• Υποστήριξη κοινωνικής ένταξης μεταναστών
• Ψυχοκοινωνική στήριξη της οικογένειας
• Ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας
• Ισότητα των δύο φύλων
• Ανάπτυξη δικτύου εθελοντισμού σε κάθε Ο.Τ.Α.
• Η δρομολόγηση των αναγκαίων θεσμικών μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν τον αποκεντρωμένο ρόλο των νέων Ο.Τ.Α. στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για όλους τους πολίτες.
 Η παράλληλη αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων
Η κυβέρνηση θα πρέπει απο τώρα να προχωρήσει σε όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες προκειμένου στην εξέλιξη της μεταρρύθμισης η Πρωτοβάθμια φρον-τίδα Υγείας και τα Κέντρα Υγείας να περιέλθουν στην αρμοδιότητα της Τοπικής Αυ-τοδιοίκησης.
 Παράλληλα η Αυτοδιοίκηση εμμένει στις προηγούμενες αποφάσεις των Συνεδρίων της και διεκδικεί από την Κυβέρνηση και τα συναρμόδια Υπουργεία:
• Τη διασφάλιση της βιωσιμότητας όλων των επιτυχημένων Κοινωνικών Υποστηρικτικών και Συμβουλευτικών Προνοιακών Δομών της Αυτοδιοίκησης.
• Νoμοθετική ρύθμιση για τριμερή χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. με τη συμμετοχή σ’ αυτή της κεντρικής διοίκησης, των ασφαλιστικών οργανισμών και πόρων της Αυτοδιοίκησης.
• Δημιουργία Ειδικού Προγράμματος για τη διαμόρφωση όρων και προϋποθέσεων προσβασιμότητας και κοινωνικής ένταξης των ΑΜΕΑ.
• Στο πλαίσιο της νέας εθνικής μεταναστευτικής πολιτικής, εκπόνηση Ειδικού προγράμματος για τη χρηματοδότηση και την εφαρμογή ειδικών δράσεων από την Αυτοδιοίκηση, που θα συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη των Μεταναστών.
• Την αναβάθμιση των Κέντρων Πρόληψης- Αποσαφήνιση θεσμικού Πλαισίου.Σταθερή χρηματοδότηση.Διασφάλιση προσωπικού.
Σε ότι αφορά στο ΕΣΠΑ 2007-2013 η Αυτοδιοίκηση προτείνει και διεκδικεί:
• Εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων με την επικείμενη αναθεώρηση του ΕΣΠΑ που θα καλύπτουν τις δαπάνες κατασκευής υποδομών στις μεταφερθείσες και μεταφερόμενες αρμοδιότητες.
• Άμεση ενεργοποίηση των μέτρων του ΕΣΠΑ που προβλέπουν Τοπικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση καθώς και δράσεις προώθησης της κοινωνικής έντα-ξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων.
• Άμεση εφαρμογή και επίσπευση διαδικασιών για την υπογραφή συμβάσεων χρη-ματοδότησης από το ΕΣΠΑ των Δομών «Βοήθεια στο Σπίτι», «Μονάδες Κοινωνι-κής Μέριμνας», «ΚΗΦΗ».
• Έγκαιρη προκήρυξη του Διαγωνισμού 2010 για το πρόγραμμα “Δομές φύλαξης παιδιών” με ενσωμάτωση των προτάσεων της ΚΕΔΚΕ .
• Εφαρμογή του νέου κανονισμού λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών.

6. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι βασικές προτεραιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα της απασχόλησης, αφορούν στην προώθηση και ενίσχυση των τοπικών στρατηγικών απασχόλησης ως κύριο μέσο καταπολέμησης της ανεργίας και ενσωμάτωσης των κοινωνικά ευπαθών ομάδων με βάση τους εξής άξονες:
• Άμεση αναδιάρθρωση της λειτουργίας του ΟΑΕΔ. Μετατροπή του σε κεντρικό επιτελικό οργανισμό. Λειτουργία αποκεντρωμένων υπηρεσιών απασχόλησης σε κάθε Δήμο και με εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους.
• Μέτρα Θεσμικά και Οικονομικά για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας.
• Ισότιμη συμμετοχή της ΚΕΔΚΕ στη διαπραγμάτευση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Tο ενδιαφέρον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εστιάζεται στη διαχείριση των αποβλήτων, στο χωροταξικό σχεδιασμό ως αναγκαία συνιστώσα για ισχυρούς Δήμους και αποτελεσματική διοικητική μεταρρύθμιση, καθώς και στη δημιουργία της ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΑΡΤΑΣ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Για το μεγάλο ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων η Τοπική Αυτοδιοίκηση απαιτεί από την Πολιτεία τόλμη και ευθύνη για :
• Την άμεση εφαρμογή του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδιασμού και τηνπροσαρμογή του, όπου απαιτείται.
• Την εξάλειψη όλων των ανεξέλεγκτων χωματερών (Χ.Α.Δ.Α.), με παράλληλη περιβαλλοντική αποκατάσταση των χώρων αυτών.
• Τη σταδιακή αντικατάσταση της λειτουργίας των Χ.Υ.Τ.Α. σε Χ.Υ.Τ.Υ.
• Τη συστηματική υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης από την Αυτοδιοίκηση με έμφαση στη διαλογή στην πηγή, σε συνεργασία με τα συστήματα διαχείρισης και με παροχή κινήτρων προς το πολίτη.
Σε σχέση με τα υγρά απόβλητα τη χρηματοδότηση για τη σταδιακή κάλυψη με δίκτυα όλων των οικισμών της χώρας, τον εκσυγχρονισμό των ΒΙΟΚΑ , την επανάχρηση του νερού από την επεξεργασία τους , και τη διαχείριση των επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων (δημιουργία ΧΥΤΕΑ).
Σε σχέση με τη διαχείριση των υδατικών πόρων, η Τοπική Αυτοδιοίκηση αγωνίζεται και διεκδικεί :
• την ενίσχυση της συνεργασίας και δράσεων με στόχο τον αυστηρό έλεγχο, την προστασία της ποιότητας του πόσιμου νερού και των υδάτινων πόρων, (Εργαστήρια, έλεγχοι, έργα προστασίας υδροφόρου ορίζοντα κ.τ.λ.).
• την υπαγωγή των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ, καθώς και των δικτύων άρδευσης και αποσ-τράγγισης στους νέους Δήμους.
Σε ότι αφορά το μείζον ζήτημα του Χωροταξικού Σχεδιασμού θεωρεί επιτακτική την ανάγκη έγκρισης και των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού, για κρίσιμους τομείς, όπως η ενέργεια, ο τουρισμός, η βιομηχανία καθώς και για ευαίσθητες περιοχές όπως οι ορεινές και οι παράκτιες - νησιωτικές.
Ιδιαίτερη σημασία και προτεραιότητα δίνει η Αυτοδιοίκηση- και ζητά – την άμεση μεταφορά ως αποκλειστική αρμοδιότητα στους Δήμους του Κτηματολογίου, την επαρκή χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και Δασολογίου, με σκοπό τη διασφάλιση του χαρακτήρα των δημοσίων - δημοτικών εκτάσεων καθώς και των ελεύθερων χώρων.
Θεωρούμε ότι μόνο έτσι μπορούν να υπάρξουν σοβαρές πολιτικές για τη γη αλλά και τα υπερκείμενα και ότι μόνο έτσι μπορεί να αναπτυχθεί, διασφαλιστεί και αξιοποιηθεί η κρίσιμη δημόσια πληροφορία για πολλούς τομείς της οικονομίας, της παραγωγής και της αστικής κατάστασης.
Σε ότι αφορά το πολεοδομικό σχεδιασμό ζητά να ολοκληρωθούν οι πολεοδομικοί σχεδιασμοί, όπου έχουν δρομολογηθεί, απαιτεί την κάλυψη όλων των Δήμων της χώρας με μελέτες ΓΠΣ-ΣΧΟΑΑΠ, για την οργάνωση των χρήσεων γης και την οργανωμένη συνεκτική οικιστική ανάπτυξη έως το τέλος της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου (ΕΣΠΑ).
Επίσης προτείνει:
• Την προώθηση της ιδέας των Φιλ-οικο-πόλεων με ημερίδες και ενημέρωση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
• Την οργάνωση και χρηματοδότηση ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ σε κάθε Δήμο με οριζόντια τεχνική υποστήριξη και χρηματοδότηση από το Ε.Π. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ.
• Την εξοικονόμηση ενέργειας σε τοπικό επίπεδο μέσα από την εφαρμογή του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ σε όλους τους Δήμους της χώρας .
• Την εφαρμογή πολιτικών και την υλοποίηση προγραμμάτων που θα συμβάλλουν στην ενεργειακή αυτονομία των ΟΤΑ (φωτοβολταϊκά συστήματα , ΑΠΕ , ESCO , ΚΕΝΑΚ κτλ. ).
• Το σχεδιασμό πρότυπου κανονισμού πράσινων προμηθειών στους ΟΤΑ.
• Τη δημιουργία ενός ειδικού προγράμματος <<Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας και Τοπική Αυτοδιοίκηση>> που θα διασφαλίζει την αισθητική στις πόλεις και την ασφάλεια των πολιτών και της δημόσιας υγείας .
• Την υλοποίηση της εξαγγελίας της Κυβέρνησης για τη δημιουργία του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ μέσω του οποίου θα καλυφθούν οι ανάγκες για περιβαλλοντικές παρεμβάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον.
• Την εφαρμογή της αρχής της διευρυμένης ωφελιμότητας στις πράξεις αναλογισμού και τη δυνατότητα μεταβίβασης των υποχρεώσεων στους κατιόντες.
• Την παραχώρηση των «ορφανών οικοπέδων» στην αυτοδιοίκηση αποκλειστικά για τη δημιουργία χώρων πρασίνου.
• Την ποιοτική παραλαβή από τον Δήμο, τη θέσπιση χρόνου εγγύησης, τη σύνταξη μητρώου αστικής οδοποιίας για τα παραχωρούμενα τμήματα του εθνικού δικτύου στους Δήμους.
• Τέλος, το Συνέδριο καλεί τον Υπουργό Εσωτερικών να δώσει άμεση λύση στο καυτό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 450 Ο.Τ.Α. της χώρας που αδυνατούν να αντιμετωπίσουν την αποκομιδή των απορριμμάτων τους, σύμφωνα με την πρόταση της ΚΕΔΚΕ.


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η επομένη ημέρα των εργασιών του συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ βρίσκει την Τοπική Αυτοδιοίκηση της χώρας απολύτως έτοιμη να συμμετάσχει στο διάλογο για τη σύνταξη του σχεδίου νόμου και του χωροταξικού σχεδιασμού των νέων ΟΤΑ με την υπευθυνότητα που απαιτεί μια τέτοια μεγάλη αλλαγή για την ανασυγκρότηση του Κράτους, συστατικό μέρος και βασικός πυλώνας του οποίου αποτελεί η Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση. Εξάλλου η προώθηση της Διοικητικής Μεταρρύθμισης αποτελεί κατάκτηση για την ίδια την Αυτοδιοίκηση, η οποία επί σειρά ετών αγωνίστηκε, μελέτησε, σχεδίαζε και κατέθεσε ολοκληρωμένες προτάσεις για σύγχρονο κράτος και ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Το συνέδριο της ΚΕΔΚΕ καλεί την Κυβέρνηση να αξιοποιήσει την πλούσια εμπειρία και τον προβληματισμό της Αυτοδιοίκησης που αναπτύχθηκε όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα στο παρόν συνέδριο.
Η ΚΕΔΚΕ θα συμμετάσχει και θα παρακολουθήσει ενδελεχώς την εκπόνηση του σχεδίου νόμου άρθρο – άρθρο, ώστε να διασφαλίσει τις προϋποθέσεις, τους όρους και τις απαιτήσεις που αποφάσισαν τα συνέδρια της Ρόδου, της Κυλλήνης, της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας.
Απαιτεί από την Κυβέρνηση μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2010, να καταθέσει τις τελικές προτάσεις για τη χωροθέτηση των νέων ΟΤΑ, τις αρμοδιότητες, την οργάνωση και το οικονομικό πλαίσιο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ταυτόχρονα μέχρι αυτή την ημερομηνία (τέλη Φεβρουαρίου 2010), πρέπει να έχουν καταβληθεί τα οφειλόμενα 331.500.000 € του 2009, καθώς επίσης και η δεύτερη δόση των παρακρατηθέντων, ύψους 214.000.000 €, που περιλαμβάνονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2010.
Το Συνέδριο εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, για να συζητήσει και να τοποθετηθεί οριστικά επί των τελικών προτάσεων της Κυβέρνησης για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, αλλά και για να αποτιμήσει τις ενέργειες της Κυβέρνησης για την απόδοση των θεσμοθετημένων πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Επισημάνσεις επί του σχεδίου Καλλικράτης στο ΔΣ της ΤΕΔΚ Κοζάνης [14.01.10]

Εδώ, σε αυτήν την αίθουσα πήραμε αποφάσεις υπέρ της Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Θεωρώ ότι πρέπει απευθείας να μπούμε στα καυτά θέματα:

Θέμα ορίων:


Σήμερα δίνεται η μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε όλους μας. Είναι ένα εργαλείο που προσεγγίζει τεχνοκρατικά, και όχι «κόψε – ράψε», την ουσιαστικότερη μεταρρύθμιση της χώρας μας την τελευταία δεκαετία. Έτσι τουλάχιστον αποφασίσαμε στην ΤΕΔΚ ακόμη και όταν σταμάτησε η Διοικητική Μεταρρύθμιση το 2008.
Άρα πρέπει να μιλήσουμε για τα όρια των νέων Δήμων καθαρά και χωρίς περιστροφές. Να δούμε πια είναι τα κριτήρια τα πληθυσμιακά ή γεωγραφικά που έχουμε σε επίπεδο σχεδιασμού. Να παρουσιαστούν άμεσα από το Υπουργείο οι κανόνες και να πάμε σε διαβούλευση άμεσα. Τουλάχιστον για το Ν. Κοζάνης εγώ προσωπικά θα δεχθώ τα σενάρια αν αυτά προέκυψαν με τεχνοκρατική προσέγγιση (διότι την μελέτη δεν την έχουμε δει αφού την πήραμε μόλις σήμερα).

Εκλογικό σύστημα:

Ο θεματικός αντιδήμαρχος πρέπει να έχει τη δυνατότητα της αρχής της αντιπροσωπευτικότητας. Δεν είναι δυνατόν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων του που είναι το «όλον» του νέου Δήμου να είναι εκλεγμένος μόνο από ένα ευρύτερο Δημοτικό Διαμέρισμα που είναι ο «παλιός» Δήμος. Είναι αντιδημοκρατικό και είναι πραγματικά «μερεμέτι» διότι αντιπροσωπευτικά συνεχίζει να «χωρίζει» το Δήμο κατ’ ουσία σε «ευρύτερα» δημοτικά διαμερίσματα! Που είναι λάθος.
Δεν πρέπει να υπάρχει κατηγοριοποίηση δημοτικών ή περιφερειακών συμβούλων ιδιαίτερα όταν αυτοί θα κληθούν να είναι θεματικοί και όχι μόνο τοπικοί!
Τα άλλα μέλη υποχρεωτικά πρέπει να έχουν ευρύτερη αναφορά άρα και να εκλέγονται από τη βάση και όχι από «μέρος» αυτής αφού καλούνται να εκπροσωπήσουν όλους.
Η ουσιαστική ενίσχυση της «γειτονιάς» που είναι ζητούμενο επιτυγχάνεται μόνο με την ενίσχυση των τοπικών συμβουλίων.
Προτείνω στο Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ να ενσωματωθεί στην εισήγηση μας: Η δυνατότητα ενός συστήματος εκλογής που να αντιπροσωπεύει τους δημότες και όχι μόνο τους πρώην δήμους χωρίς περιορισμούς.

Γενικές Διοικήσεις:

Πρέπει να ζητήσουμε τη ύπαρξη 13 διοικήσεων και όχι 7. Αφού η ανασυγκρότηση του κράτους θα συνεχισθεί και με επόμενες νομοθετικές ενέργειες, οφείλουμε να διασφαλίσουμε την γρηγορότερη περαίωση των θεμάτων χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις μεταξύ της αποκεντρωμένης κεντρικής διοίκησης και της αιρετής περιφέρειας. Εδώ οφείλουμε να επιμείνουμε και να τοποθετηθούμε ως ΤΕΔΚ Κοζάνης στο Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ για τη διασφάλιση της περιοχής μας.

Ο ρόλος της ΤΕΔΚ στον σχεδιασμό:

Με ευθύνη των ΤΕΔΚ, μπορούν ανά σχεδιαζόμενη χωρική ενότητα (νέο Δήμο) να προκληθούν να διοργανωθούν τα αντίστοιχα χωρικά συνέδρια και να δημιουργηθούν οι αντίστοιχες ομάδες εργασίας με τα ίδια τα στελέχη των ΟΤΑ. Αυτά πρέπει να εμπλακούν, ως γνώστες των προβλημάτων και των προκλήσεων, τόσο στον ανασχεδιασμό του ΟΕΥ του νέου Δήμου και της νέας Περιφέρειας (με βάση και το πρότυπο αναφοράς που αναμένεται να δοθεί γα κάθε περίπτωση) όσο και με τη συνένωση των ΝΠΙΔ των Δήμων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Σήμερα λοιπόν πρέπει να ανακοινώσουμε αυτήν την πρόθεσή μας για να ξεκινήσει ο διάλογος.

Ζήτημα υπερχρεωμένων δήμων:

Νομίζω ότι τα οικονομικά πρέπει, επίσης, να εστιαστούν και στην επίλυση των προβλημάτων συνένωσης ΟΤΑ χωρίς δανειακές υποχρεώσεις με ΟΤΑ με δανειακές υποχρεώσεις. Είναι ίσως το σοβαρότερο θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και πρέπει να γίνει με σοβαρή κεντρική πολιτική παρέμβαση.


κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Μελέτη ΤΕΔΚ Κοζάνης για διοικητική μεταρρύθμιση στο Ν. Κοζάνης

Η μελέτη που ανατέθηκε από την ΤΕΔΚ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 2008, παραδόθηκε στην ΤΕΔΚ Ν. Κοζάνης και δόθηκε στα μέλη του Δ.Σ. της ΤΕΔΚ την 14.01.10 δίνεται παρακάτω:

klik για να δείτε τη μελέτη...

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΣΧΕΔΙΟ “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”:
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ...
Ø Ναι στην αυτοδιοίκηση σε επίπεδο περιφέρειας, χωρίς τις μέχρι τώρα παθογένειες νομαρχιών και δήμων.
Ø Όχι στις αναγκαστικές συνενώσεις των δήμων δίχως όρους και προϋποθέσεις.
Ø Η ισχύς της κεντρικής εξουσίας διατηρείται μέσω των Γενικών Διοικήσεων.
Ø Διοικητική αναδιοργάνωση της χώρας για περισσότερη βιωσιμότητα και όχι εκλογικές σκοπιμότητες.
Ø Εκλογή δημάρχου & περιφερειάρχη από τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια.
Θετικό βήμα θεωρούν οι Οικολόγοι Πράσινοι την αυτοδιοίκηση στις περιφέρειες. Εκφράζουν όμως σοβαρές επιφυλάξεις για τις σαρωτικές αναγκαστικές συνενώσεις των δήμων, που μεγαλώνουν την απόσταση της αυτοδιοίκησης από τους πολίτες, χωρίς να λύνουν τα κύρια προβλήματά της.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι πιστεύουν ότι:

Η αυτοδιοίκηση σε επίπεδο περιφέρειας αποτελεί αυτονόητο βήμα, που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Δυστυχώς, όμως, οι παθογένειες των δήμων και των νομαρχιών μεταφέρονται αυτούσιες και στο νέο θεσμό.

Η επιλογή για βίαιη κατάργηση των 2 στους 3 δήμους, παραγνωρίζει ότι κύριο πρόβλημα δεν είναι το πληθυσμιακό τους μέγεθος, αλλά η κουλτούρα αδιαφάνειας που πηγάζει από τον τρόπο διοίκησης.

Με το κυβερνητικό σχέδιο, οι προβλεπόμενοι 370 δήμοι θα έχουν μέσο πληθυσμό 30.000 κατοίκους, δηλαδή 6πλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η επιμονή στη δραστική μείωση του αριθμού των δήμων, χωρίς μάλιστα να έχει προηγηθεί ουσιαστική αποτίμηση των προηγούμενων συγχωνεύσεων, υπηρετεί ίσως τον ανασχεδιασμό των εκλογικών περιφερειών, δεν προωθεί όμως ούτε τη δημοκρατία ,ούτε τη διαφάνεια, ούτε τη βιωσιμότητα. Προβλήματα με το μέγεθος των δήμων υπάρχουν κυρίως σε ορεινές-ημιορεινές και νησιωτικές περιοχές. Αυτά, όμως, μπορούν να λυθούν με κίνητρα για εθελούσιες συνενώσεις, θεσμούς συνεργασιών μεταξύ γειτονικών δήμων και κοινές υποστηρικτικές δομές.

Από την άλλη, ο εναγκαλισμός της κεντρικής εξουσίας φαίνεται ότι διατηρείται σε σημαντικό βαθμό, κυρίως μέσω των 7 Γενικών Διοικήσεων. Απουσιάζει επίσης η αντίστοιχη απαραίτητη προσαρμογή της κεντρικής διοίκησης σ ένα νέο, καθαρά επιτελικό ρόλο.

Οι επιμέρους ρυθμίσεις διαφάνειας δεν επαρκούν να αντισταθμίσουν την κουλτούρα αυθαιρεσίας και αδιαφάνειας που καλλιεργεί ο τρόπος εκλογής των δημάρχων και η αίσθηση ότι δε λογοδοτούν παρά μόνο στο τέλος της τετραετίας. Κεντρική λοιπόν αλλαγή, που απουσιάζει από το σχέδιο, θα έπρεπε να είναι ο εκδημοκρατισμός των θεσμών, ώστε κύρια εκλεγμένα όργανα να είναι τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, που θα αναδεικνύουν αντίστοιχα το δήμαρχο και τον περιφερειάρχη στη βάση προγραμματικών συμφωνιών.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε ότι η μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση οφείλει να συνδέεται με την οικολογική βιωσιμότητα και να προωθεί περισσότερη δημοκρατία, διαφάνεια και συμμετοχή των πολιτών. Τις επόμενες μέρες θα παρουσιάσουμε σε ολοκληρωμένη μορφή τη δική μας πρόταση για τα θεσμικά της αυτοδιοίκησης. Προς το παρόν σημειώνουμε ότι η επίκληση της πράσινης ανάπτυξης ως μαϊντανού δεν αρκεί για να δώσει οικολογική νομιμοποίηση σ ένα σχέδιο που αντιμετωπίζει τους δήμους και τις περιφέρειες ως ένα ακόμη τομέα της δημόσιας διοίκησης.

Η Εκτελεστική Γραμματεία των Οικολόγων ΠράσινωνΓια περισσότερες πληροφορίες:

Γιάννης Παρασκευόπουλος 6979 952070

Κώστας Διάκος 6972 223030

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Καποδίστριας ΙΙ: ποιος ήταν ο Καλλικράτης

Άρθρο του Τάκη Παπαθανασίου

Η κωδική ονομασία της νέας αρχιτεκτονικής του αυτοδιοικητικού χάρτη της χώρας φέρει το όνομα της εμβληματικής μορφής της αρχιτεκτονικής "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ".
Ο Καλλικράτης και ο Ικτίνος ήταν οι δύο περίφημοι αρχιτέκτονες του δεύτερου μισού του 5ου π.Χ. αιώνα στην αρχαία Ελλάδα. Παρόλο που η φήμη τους ήταν μεγάλη, δεν έχουμε ιδιαίτερες αναφορές για τη γέννηση, τη ζωή και το θάνατο τους. Ωστόσο τα έργα τους, αιώνιες αποδείξεις της ζωής και της δράσης τους, μας μιλούν για αυτούς με τον τρόπο που τα χνάρια στην άμμο μιλούν για το μέγεθος του ανθρώπου που τα σχημάτισε.

Οι ναοί και τα έργα που κατασκεύασαν ήταν μεγάλα, σε σημασία και τελειότητα.

Ο Καλλικράτης εργάστηκε σε τέσσερα μεγάλα έργα της αρχαίας Αθήνας, σύμφωνα με αναφορές του Πλούταρχου: Στα Μακρά Τείχη της πόλης (460 – 450 π.Χ.), στην επιδιόρθωση τμήματος των περιφερειακών τειχών των Αθηνών, στην ανοικοδόμηση ναού, αφιερωμένου στην Άπτερο Νίκη στην Ακρόπολη, το 448 π.Χ. και τέλος, σύμφωνα με τον Πλούταρχο πάλι, συνεργάστηκε με τον Ικτίνο για την ανέγερση του Παρθενώνα. Τα μέτρα του Παρθενώνα δεν είναι τυχαία, αλλά οι κατασκευαστές του γνώριζαν τις διαστάσεις τη Γης και φυσικά το σφαιρικό της σχήμα. Ο Καλλικράτης και ο Ικτίνος να είχαν μυηθεί στα Μυστήρια της Αιγύπτου, της Ελλάδας ή σε άλλα και μετά να εφάρμοσαν αυτές τις μυστικές, μυητικές, αρχαίες γνώσεις -όπως της σφαιρικότητας της γης- στην κατασκευή των ναών τους. Ο Ικτίνος και ο Καλλικράτης είχαν ιδιαίτερες γνώσεις μαθηματικών, αστρονομίας και της σφαιρικότητας της γης και είχαν μαθητεύσει στο θεσμό των Μυστηρίων. Γιαυτό και το νομοσχέδιο για τη «Nέα Aρχιτεκτονική Kράτους και Aυτοδιοίκησης» (ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΙΙ) το μετονόμασαν σε ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ.

Ο Καλλικράτης και ο Ικτίνος γνώριζαν γεωγραφία και την αξιοποιούσαν για να δημιουργήσουν αριστουργήματα τέχνης με ασύλληπτες λεπτομέρειες και με αυτό τον τρόπο «τα μετέτρεπαν σε έναν οργανισμό παλλόμενο από εσωτερική ζωή».

Να δούμε αν οι σημερινοί ηγεμόνες (Καλλικράτης θα πει Καλός Ηγεμόνας), που σχεδιάζουν την αρχιτεκτονική του κράτους, εκτός από το αν γνωρίζουν γεωγραφία , αποδείξουν ότι μπορούν να χαράξουν τη νέα αρχιτεκτονική του κράτους και της αυτοδιοίκησης με βάση την «σημασία, τη λειτουργικότητα και την τελειότητα» χωρίς άλλες σκοπιμότητες, έτσι ώστε να γίνουν οργανισμοί παλλόμενοι από εσωτερική ζωή. Το έργο είναι εξαιρετικά δύσκολο, απαιτείται η συμμετοχή όλων στη διαβούλευση, χρειάζεται σύνεση και συναίνεση, αλλά κυρίως όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Οι αρχές νομοθετικής πρωτοβουλίας για το σχέδιο Καλλικράτης

Το σχέδιο "Καλλικράτης" (Καποδίστριας 2) που αναφέρεται στη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης μπορείτε να δείτε παρακάτω (50 σελίδες σε pdf):kallikratis

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Ομιλία ΥΠΕΣ κ. Ραγκούση στο Υπουργικό Συμβούλιο για "Καλλικράτης" ["Καποδίστρια 2"]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΑΘΗΝΑ 10 Ιανουαρίου 2010

ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, η Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό των πρωτοβουλιών μας για ένα αξιόπιστο και λειτουργικό κράτος στην υπηρεσία του πολίτη.

Για ένα κράτος που θεμελιώνεται:

Στην αξιοκρατία, όπως κατοχυρώνει χωρίς καμιά εξαίρεση ο νόμος των προσλήψεων, και

Στην απόλυτη διαφάνεια, όπως υποχρεωτικά θεσπίζεται με τη νομοθετική πρωτοβουλία για την ανάρτηση όλων των διοικητικών πράξεων στο διαδίκτυο.

Ένα κράτος που ανακτά την εμπιστοσύνη των πολιτών και πείθει ότι μπορεί να διαχειριστεί έντιμα και αποτελεσματικά τα χρήματα του ελληνικού λαού και να διευκολύνει την παραγωγή και τη δίκαιη διανομή του πλούτου.

Η Νέα Αρχιτεκτονική είναι μια πρωτόγνωρη Δομική αλλαγή, η απαρχή των μεγάλων αλλαγών του 2010.

Αφορά τα 2 επίπεδα Αυτοδιοίκησης και το επίπεδο της Αποκεντρωμένης Κρατικής Διοίκησης επίπεδα τα οποία πρώτη φορά προσεγγίζονται συνολικά και ενιαία.

Νέα Αρχιτεκτονική σημαίνει σχέδιο και μελέτη, σημαίνει στέρεη δόμηση, σημαίνει κανόνες λειτουργίας και επικοινωνίας σε τελική ανάλυση, συνεπάγεται τη δημιουργία ενός νέου θεσμικού πολιτισμού.

Η Νέα Αρχιτεκτονική είναι μια Δομική αλλαγή σύμφωνη με τις προγραμματικές μας δεσμεύσεις.

Μια Δομική αλλαγή στην οποία συνεισέφερε επιτροπή υψηλού επιστημονικού κύρους την οποία θέλω να ευχαριστήσω για την συμβολή της.

Στην επεξεργασία που πραγματοποιήσαμε ως Υπουργείο αξιοποιήσαμε τις επεξεργασιες του Ι.Τ.Α καθώς και τις αποφάσεις της ΕΝΑΕ και της ΚΕΔΚΕ τους οποίους επίσης θέλω να ευχαριστήσω.

Λυπάμαι για το γεγονός ότι δεν μπορώ να κάνω το ίδιο και για την προηγούμενη κυβέρνηση καθώς δεν είχε προχωρήσει σε καμία απολύτως επεξεργασία για αυτό το θέμα.

Κυρίες και κύριοι,

Αυτό που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα είναι μια δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση από τη μία και ένα αναπτυξιακό πρόβλημα από την άλλη. Ταυτόχρονα είναι αντιμέτωπη με μια απαξίωση του κράτους πρόνοιας, του πολιτικού συστήματος, μια γενικότερη κρίση θεσμών.

Η απάντηση στην πολύπλευρη κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μπορεί να δοθεί μόνο μέσα από δομικές αλλαγές για τη ριζική ανασύνταξη του κράτους.

Για αυτό η Νέα Αρχιτεκτονική δεν αποτελεί μια αλλαγή που σχεδιάστηκε με τη λογική συμβιβαστικών διευθετήσεων ή προσωρινών λύσεων.

Ο σχεδιασμός της Νέας Αρχιτεκτονικής έγινε με το βλέμμα προσηλωμένο στο τι έχει ανάγκη η χώρα και ο πολίτης.

Είναι μια δομική αλλαγή με μόνιμο χαρακτήρα.

Γιατί είναι μια διαρθρωτική αλλαγή μόνιμου χαρακτήρα που συμβάλει στη Δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας αλλά ταυτόχρονα απελευθερώνει αναπτυξιακές δυνάμεις.

Κυρίες και κύριοι

Σήμερα θέτουμε το πολιτικό πλαίσιο της Νέας Αρχιτεκτονικής σε διαβούλευση με όλους τους πολίτες, με όλους τους φορείς, με όλες τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις.

Ξεκινούμε δηλαδή με το περιεχόμενο της Νέας Αρχιτεκτονικής, τα θεμελιώδη ζητήματα, την ουσία αυτής της Δομικής αλλαγής, τις κεντρικές της επιλογές.

Τα ζητήματα χωροθέτησης σε όλα τα επίπεδα θα ακολουθήσουν στη δεύτερη και τελευταία φάση της διαβούλευσης.

Ξεκαθαρίζουμε ότι είναι απόφασή μας τα κριτήρια, όπως αυτά θα οριστικοποιηθούν από τη διαβούλευση, να εφαρμοστούν ενιαία, χωρίς παρεκκλίσεις και εξαιρέσεις. Ομοειδείς Δήμοι θα αντιμετωπιστούν με ίδια πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά, γεωγραφικά, λειτουργικά, χωροταξικά κριτήρια.

Η Νέα Αρχιτεκτονική θεμελιώνει μια νέα, εξορθολογισμένη δομή του κράτους:

· Γίνεται το θεσμικό όχημα για την αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, προσανατολίζοντας τις κρατικές δομές και λειτουργίες στις ανάγκες της πράσινης ανάπτυξης,

· Αποσκοπεί στην εξοικονόμηση πόρων των φορολογούμενων πολιτών μέσω του περιορισμού του αριθμού των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων.

· Περιέχει σαφή και συνολική οριοθέτηση αρμοδιοτήτων και προβλέπει ολοκληρωμένη άσκηση δημοσίων πολιτικών σε κάθε επίπεδο. Για να είναι ξεκάθαρο σε κάθε πολίτη, για κάθε ανάγκη του, ποιος είναι αρμόδιος, τι πρέπει να κάνει, και να εξυπηρετείται σε ένα επίπεδο: είτε στο Δήμο, είτε στην Περιφέρεια είτε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

· Οργανώνει την άσκηση της εξουσίας με όρους διεύρυνσης της συμμετοχής του πολίτη και εμβάθυνσης της δημοκρατίας, περιορισμού των εκλογικών δαπανών, αλλά και ανάδειξης του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών οργανώσεων και του εθελοντισμού,

· Αξιοποιεί τα νέα εργαλεία και τις νέες μεθόδους της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

· Ενσωματώνει τις αρχές της διαφάνειας, της ανοιχτής διακυβέρνησης, της αξιολόγησης και της λογοδοσίας στη διοικητική λειτουργία αλλά και της αξιοκρατίας στην πρόσληψη του προσωπικού

· Ενισχύει την υπόσταση των ζωντανών κυττάρων της τοπικής κοινωνίας: του χωριού στην περιφέρεια και της γειτονιάς στην πόλη. Οι υπηρεσίες πηγαίνουν κοντά στον πολίτη, και αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση των Τοπικών Συμβουλίων.

Για την συνολική αυτή παρέμβαση ήταν απαραίτητο ένα νέο όνομα.

Κι αυτό επειδή δεν προχωρούμε μόνο σε συνενώσεις, αλλά σε ριζικές δομικές αλλαγές στη λειτουργία της αυτοδιοίκησης.

Επειδή δεν μένουμε μόνο στους δήμους, αλλά ταυτόχρονα θεμελιώνουμε την περιφερειακή αυτοδιοίκηση.

Αλλά και επειδή, πέραν της αυτοδιοίκησης προχωρούμε στην θεμελίωση της Γενικής Διοίκησης ως ενότητας της κρατικής αποκεντρωμένης διοίκησης.

Όλα αυτά, συναντώνται σε έναν στόχο: να οικοδομήσουμε για τη χώρα και τους πολίτες ένα καλύτερο κράτος.

Αυτός ο στόχος, ένα καλό κράτος από τη μία, η λογική της Νέας Αρχιτεκτονικής από την άλλη, μας οδήγησε στη σύνδεση του συνολικού αυτού σχεδίου με το όνομα μιας εμβληματικής μορφής της αρχιτεκτονικής, του «Καλλικράτη».

Που, όπως γνωρίζετε, δεν θεωρείται μόνο ένας εκ των δύο αρχιτεκτόνων του Παρθενώνα, αλλά και των Μακρών Τειχών, που ένωσαν Αθήνα και Πειραιά.

Η διοικητική δομή που θεμελιώνουμε με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» είναι απλή, ευδιάκριτη και στέρεη.

Θεμελιώνουμε τη δευτεροβάθμια περιφερειακή αυτοδιοίκηση.

Στη θέση των 76 Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που σήμερα αποτελούν τις Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις δημιουργούνται αιρετές περιφέρειες σε αριθμό ανάλογο των 13 κρατικών σημερινών περιφερειών

Προχωρούμε στην θεσμική, λειτουργική αλλά και ηθική επαναθεμελίωση των Δήμων.

Σύμφωνα με μία γενική προσέγγιση εφαρμογής των κριτηρίων που προτείνουμε από τους 1034 ΟΤΑ θεμελιώνονται λιγότεροι από 370 ισχυροί και αποτελεσματικοί Δήμοι.

Ταυτόχρονα από τα περίπου 6.000 Νομικά Πρόσωπα και Δημοτικές Επιχειρήσεις των Δήμων, προχωρούμε σε λιγότερα από 2000, καταργούνται δηλαδή περίπου 4000 Νομικά Πρόσωπα και Δημοτικές Επιχειρήσεις των Δήμων.

Τέλος προχωρούμε στη θεμελίωση έως 7 Γενικών Διοικήσεων που αντικαθιστούν τις 13 σημερινές κρατικές περιφέρειες ως τις αποκεντρωμένες κρατικές οντότητες την ύπαρξη των οποίων επιβάλει το Σύνταγμα.

Ξεκινούμε από το επίπεδο της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης

· Προχωρούμε στη θεμελίωση της αιρετής περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Εισάγεται έτσι ο θεσμός του αιρετού περιφερειάρχη, καθιερώνεται ο θεσμός του Αντιπεριφερειάρχη, θεματικού και τοπικού, η Περιφερειακή Εκτελεστική Επιτροπή.

Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση:

Καθίσταται το θεσμικό όχημα της πράσινης ανάπτυξης και αναλαμβάνει τον ενιαίο στρατηγικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιφέρειας, η οποία πρέπει να βασίζεται στη συμμετοχή του πολίτη, και τη διαχείριση των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ.

Επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση όλων των περιφερειακών προβλημάτων, π.χ. τη διαχείριση ζητημάτων, όπως του περιφερειακού σχεδιασμού για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Ειδικά στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζονται με ειδικές ρυθμίσεις τα ζητήματα Μητροπολιτικού χαρακτήρα.

Στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης επαναθεμελιώνουμε ισχυρούς, αποτελεσματικούς Δήμους στην υπηρεσία του πολίτη

Η επείγουσα ανάγκη αυτής της δομικής αλλαγής, προκύπτει ανάγλυφα από ορισμένα αδιαμφισβήτητα, και πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα:

1. Μόνο 213 Δήμοι από 1034 απέκτησαν την πιστοποίηση ότι έχουν τη διαχειριστική επάρκεια για την υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ ,

2. Το 44%, δηλαδή 500 Δήμοι της χώρας, λειτουργούν το πολύ με ένα μηχανικό, 250 Δήμοι δεν έχουν ούτε ένα οικονομολόγο να εργάζεται σε αυτούς, ενώ 500 Δήμοι έχουν 1-2 οικονομολόγους. Δεν συζητούμε για την απουσία νομικών που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ορθή και νομότυπη λειτουργία τους.

Στην Αττική των 4 εκατομμυρίων και τη Θεσσαλονίκη του 1 εκατομμυρίου επιβιώνουν ακόμα 20 κοινότητες καθώς και αρκετοί μικροί και αδύναμοι Δήμοι.

Υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Νησιωτικών και Ορεινών περιοχών. Οι νησιωτικοί Δήμοι της χώρας αποτελούν αυτή τη στιγμή το 25% των σημερινών. Η ιδιαιτερότητά τους προκύπτει όχι μόνο από τη γεωγραφική τους ασυνέχεια αλλά και από τη μεγάλη περιοδική αυξομείωση του πληθυσμού τους.

Γενική αρχή διασφαλίζουμε ότι δεν θα υπάρξει περιοχή, γειτονιά, χωριό η οποία δεν θα απολαμβάνει τους πόρους που απορρέουν από τις ανάγκες. Θεσμοθετούμε την υποχρεωτική κατανομή των πόρων βάση ξεκάθαρων γεωγραφικών, πληθυσμιακών, οικονομικών κριτηρίων.

Στο επίπεδο της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης οι Γενικές Διοικήσεις διατηρούν όσες αρμοδιότητες προβλέπονται ρητά στο Σύνταγμα ότι δεν μπορούν να παραχωρηθούν στην Αυτοδιοίκηση αλλά και ευαίσθητες αρμοδιότητες όπως της Μετανάστευσης.

Κυρίες και κύριοι,

Ένα ακόμα ζήτημα κρίσιμης σημασίας:

Οι ΟΤΑ κατηγορούνται συχνά, άλλες φορές δικαιολογημένα άλλες φορές όχι, ως εστίες διαφθοράς.

Αλλάζει συνολικά ο τρόπος ελέγχου.

Στόχος να διασφαλίσει την απόλυτη διαφάνεια, τη βεβαιότητα στον πολίτη ότι η διαχείριση των πόρων του γίνεται έντιμα.

Ταυτόχρονα απαλλάσσεται η αυτοδιοίκηση από περιττούς ελέγχους που προκαλούν εν τέλει γραφειοκρατικά βάρη στη λειτουργία τους.

Θεσπίζεται η υποχρεωτική ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των διοικητικών αποφάσεων και πράξεων αυτοδιοικητικών οργάνων και οργάνων διοίκησης φορέων, οι οποίες δεν θα ισχύουν εάν δεν έχουν δημοσιευθεί.

Καθιερώνουμε Ειδική Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας των Ο.Τ.Α.

Καθιερώνουμε τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε όλους τους ΟΤΑ, τους Δήμους και τις Περιφέρειες. Κάθε δαπάνη θα ελέγχεται προληπτικά πριν από την εκτέλεσή της.

Τίθενται προϋποθέσεις, όρια και περιορισμοί στη δυνατότητα των Δήμων να συνάπτουν δάνεια καθώς και διαδικασίες ελέγχου στο δανεισμό.

Εφαρμόζεται σε όλους τους Δήμους το διπλογραφικό σύστημα με στόχο την εφαρμογή αναλυτικής λογιστικής.

Κυρίες και κύριοι,

Με τη Νέα Αρχιτεκτονική, η μεταφορά και ανακατανομή αρμοδιοτήτων στην αυτοδιοίκηση, αυτονόητο είναι ότι συνοδεύεται από το αντίστοιχο ανθρώπινο δυναμικό και τους αναγκαίους πόρους.

Οι πόροι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έως τώρα βασίζονταν κυρίως στο φόρο εισοδήματος και τα Τέλη Κυκλοφορίας.

Πλέον προχωράμε στην σύνδεση των πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το ΦΠΑ.

Είναι μια κρίσιμη απόφαση που ενισχύει ουσιαστικά τα οικονομικά των ΟΤΑ. Ταυτόχρονα όμως καθιστά σύμμαχο την αυτοδιοίκηση, τις δυνάμεις που δραστηριοποιούνται γύρω από αυτή, και τις τοπικές κοινωνίες στη μεγάλη εθνική προσπάθεια της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

Επιπλέον:

· σε παράλληλη διαβούλευση με τη φορολογική μεταρρύθμιση, προχωρούμε, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Συντάγματος, στον εξοπλισμό των δήμων και των περιφερειών με επαρκείς οικονομικούς πόρους,

· ταυτόχρονα, εξορθολογίζεται στη βάση διαφανών, αντικειμενικών και αδιάβλητων κριτηρίων, το σύνολο των χρηματοδοτήσεων της κεντρικής διοίκησης προς την αυτοδιοίκηση. Ήδη για πρώτη φορά το Υπουργείο, στα τέλη Δεκεμβρίου, προχώρησε στην κατανομή των σχετικών κονδυλίων με αντικειμενικά κριτήρια μετά από συνεννόηση με τα θεσμικά όργανα της Αυτοδιοίκησης δείχνοντας την βούληση της κυβέρνησης. Μπαίνει οριστικό τέλος στην πελατειακή κατανομή κονδυλίων με στόχο τη χειραγώγηση της αυτοδιοίκησης και τον εξαναγκασμό της σε σχέσεις υποτέλειας προς την κυβέρνηση.

Για τη μετάβαση στη Νέα Αρχιτεκτονική είναι απαραίτητο ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα στήριξης, το οποίο διαρθρώνεται σε 3 πυλώνες:

· Το πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση, οι πόροι του ΕΣΠΑ που έχει στη διαχείρισή του το Υπουργείο ύψους 650 εκατομμυρίων περίπου, αναθεωρείται για να προσαρμοστεί στις ανάγκες της Νέας Αρχιτεκτονικής.

· Τη χρηματοδότηση του κόστους για την πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού (μηχανικοί, οικονομολόγοι, νομικοί κτλ) που είναι απαραίτητο για την προβλεπόμενη στελέχωση των υπηρεσιών των ΟΤΑ και το οποίο παραμένει στους Ο.Τ.Α. για τουλάχιστον 10 χρόνια.

· Την καθιέρωση ενός μεγάλου αναπτυξιακού προγράμματος τουλάχιστον ισοδύναμου του σημερινού προγράμματος για την αυτοδιοίκηση.

Κυρίες και κύριοι,

Η Νέα Αρχιτεκτονική έχει στο επίκεντρο τον πολίτη.

Γι αυτό μέτρο για την αξιολόγηση της επιτυχίας της είναι η αναβάθμιση της καθημερινότητάς του.

· Ο δημότης, η κάθε επιχείρηση, ο κάθε επαγγελματίας, σε κάθε επίπεδο αυτοδιοίκησης δικαιούται όχι μόνο να έχει πρόσβαση στη διοίκηση, αλλά και έναν αποτελεσματικό διαμεσολαβητή, όταν ταλαιπωρείται. Για αυτό θεσπίζουμε το Συνήγορο του Δημότη και της Επιχείρησης σε κάθε Δήμο και σε κάθε Περιφέρεια. Ο Συνήγορος είναι πρόσωπο υψηλού κύρους, εκλεγμένος από αυξημένη πλειοψηφία, με ορισμένη θητεία και υπό τον έλεγχο του Συνηγόρου του Πολίτη.

· Αξιοποιούμε τις δυνατότητές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

· Για την εξυπηρέτηση του πολίτη ενισχύεται και εκσυγχρονίζεται ο θεσμός των δημοτικών ΚΕΠ, με τη δημιουργία μικρών, αποτελεσματικών «Δημοτικών e - ΚΕΠ», σε κάθε γειτονιά ή χωριό ανάλογα με τις ανάγκες εξυπηρέτησης, με τα οποία παρέχονται οι βασικές υπηρεσίες της δημοτικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης όσο το δυνατόν εγγύτερα στο πολίτη.

· Με την εισαγωγή της έξυπνης «κάρτας του Δημότη», ξεκινά η υλοποίηση της «κάρτας του πολίτη». Με αυτή περνούν οι Δήμοι στην αυτόματη εξυπηρέτηση (π.χ. έκδοση πιστοποιητικών), αλλά και διευκολύνεται η συμμετοχή σε δημοκρατικές διαδικασίες (π.χ. τοπικά δημοψηφίσματα).

· Οι δήμοι εξοπλιζόμενοι με τις απαραίτητες υποδομές (μηχανήματα αυτόματης εξυπηρέτησης - «δημοτικά ΑΤΜ»), που θα εγκατασταθούν στα δημοτικά e - ΚΕΠ θα έχουν τη δυνατότητα αυτόματης εξυπηρέτησης 24 ώρες το 24ώρο, 365 μέρες το χρόνο.

· Ταυτόχρονα αξιοποιούνται νέοι θεσμοί στήριξης του πολίτη, όπως η «διοικητική βοήθεια στο σπίτι» με την οποία μπορεί να εξυπηρετούνται όσοι δημότες το έχουν ανάγκη. Για το σκοπό αυτό εισάγεται ο θεσμός του δημοτικού ανταποκριτή, δηλ. πολυδύναμου υπαλλήλου για την εξυπηρέτηση των κατοίκων με αξιοποίηση και των νέων τεχνολογιών.

· Αναβαθμίζεται ο ρόλος των Τοπικών Συμβουλίων σε πόρους και αρμοδιότητες, για να έχουν οι πολίτες άμεση αποφασιστική συμμετοχή σε ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα σε επίπεδο γειτονιάς και χωριού.

Κυρίες και κύριοι,

Οι πολίτες ζητούν λύσεις που πηγαίνουν κατευθείαν στον πυρήνα του προβλήματος της χώρας και δίνουν προοπτικές ανάπτυξης.

Λύσεις που πείθουν ότι έχουν πάντα στο επίκεντρο τον πολίτη.

Αυτή είναι η εντολή που η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου έλαβε στις 4 Οκτωβρίου, αυτή είναι η πυξίδα μας.

Έχουμε επίγνωση της ευρύτατης συναίνεσης αλλά και της αποφασιστικότητας που απαιτείται σε μια τέτοια δομική αλλαγή.

Δέσμευσή μας είναι να ενσωματώσουμε κάθε συμβολή που εμπλουτίζει, βελτιώνει και αναβαθμίζει τη Νέα Αρχιτεκτονική που προτείνουμε.

Το πρόγραμμα «Καλλικράτης» και το επιχειρησιακό πρόγραμμα στήριξής του θα ψηφιστεί το αργότερο το Μάιο και οι εκλογές της αυτοδιοίκησης της 14ης Νοεμβρίου 2010 θα γίνουν για τους νέους ισχυρούς δήμους και την περιφερειακή αυτοδιοίκηση.

Η Νέα Αρχιτεκτονική όμως, δεν αφορά τις επόμενες εκλογές αλλά τις επόμενες γενιές. Όλοι οφείλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας ώστε, ενώνοντας τις προσπάθειές μας, να φέρουμε σε πέρας κατά το καλύτερο τρόπο αυτό τον εθνικό στόχο.

Πηγή: Από www.ana.gr,

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Πόλεμος για τον Καποδίστρια των 380 δήμων


Αναδημοσίευση: Εφ. ΤΑ ΝΕΑ, Νικολέττα Μουτούση, 10/1/10

Μεγάλες ανατροπές φέρνει ο νέος Καποδίστριας των 380 δήμων και των 13 ή 14 υπερπεριφερειών, που ανακοινώνει αύριο η κυβέρνηση: «Αν ο Αλέκος Παπαδόπουλος βρέθηκε στον πρώτο Καποδίστρια απέναντι στον τοπικισμό, τώρα μιλάμε για σοβαρότερες συγκρούσεις» είναι το σχόλιο στελέχους με μακρά θητεία στην Αυτοδιοίκηση.

Η κρισιμότητα του εγχειρήματος φαίνεται και από τα σχόλια στελεχών του υπουργείου Εσωτερικών, που αναφέρουν πως τώρα απαιτείται μία μόνιμη λύση για τη χώρα. «Την προηγούμενη φορά μπορεί να είπαν “τόσο αντέχουμε”, αυτή τη φορά δεν έχουμε τέτοια περιθώρια», σημείωναν.

Οι αλλαγές στη λειτουργία των νέων δήμων και περιφερειών και οι νέοι ρόλοι των αιρετών αναμένεται πάντως να οδηγήσουν σε πρώτη φάση σε διαγκωνισμούς μεταξύ εκπροσώπων των διαφόρων επιπέδων, με τις ενστάσεις για τη νέα χωροταξία να περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Άλλωστε, προς το παρόν, η κυβέρνηση σχεδιάζει να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά της για τη «νέα αρχιτεκτονική» της χώρας, σε μία προσπάθεια να μετριαστούν οι αντιδράσεις, που προβλέπονται πολύ μεγάλες, λόγω της μείωσης του αριθμού των δήμων.

Ριζικές αλλαγές φέρνει η μεταρρύθμιση τόσο στη χωροταξία όσο και στη λειτουργία των δήμων, που από τους 1.034 σημερινούς θα συνενωθούν σε περίπου 380 νέους. Βάση για τη συνένωση αποτελεί η γεωγραφική χάραξη που περιλαμβάνει σχετική μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ δεν αποκλείεται στο πλαίσιο της οριστικοποίησης των νέων δήμων να προκύψουν μικρές τροποποιήσεις κυρίως σε νησιωτικές περιοχές και ορεινούς όγκους.

Σε κάθε έναν από τους παλιούς δήμους θα οριστούν πάντως αντιδήμαρχοι. Ερωτηματικό παραμένει εάν οι «γεωγραφικοί» αυτοί αντιδήμαρχοι θα αναλάβουν και θεματικοί του δήμου- π.χ. καθαριότητας- λύση που πάντως φαντάζει πιθανότερη καθώς εάν είναι διαφορετικά πρόσωπα αυξάνεται κατά πολύ το κόστος και το Σώμα των αντιδημάρχων.

Θεσσαλονίκη: Στο τραπέζι να είναι 14η υπερπεριφέρεια και μητροπολιτική αυτοδιοίκηση

Προειδοποίηση των δημάρχων. Εκτός από την κυβερνητική πρόθεση να γίνουν άμεσα οι όποιες αλλαγές, προκειμένου οι εκλογές του ερχόμενου Νοεμβρίου να διεξαχθούν βάσει του νέου αυτοδιοικητικού χάρτη, αφορμή για την εσπευσμένη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Κυριακή στάθηκε και η προειδοποίηση των δημάρχων πως θα αναβάλουν το τακτικό τους συνέδριο στις 18 με 20 Ιανουαρίου εάν δεν πάρουν εγκαίρως την πρόταση για τον Καποδίστρια Νο 2. Αναβολή την οποία ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ Ν. Κακλαμάνης επέρριπτε ευθέως στην κυβέρνηση. Δεδομένου ότι το συνέδριο έχει ως κεντρικό θέμα τις προωθούμενες αλλαγές, κατέστη σαφές πως σε περίπτωση που δεν δοθεί η πρόταση νωρίτερα ώστε οι τοπικές ενώσεις των δήμων να προλάβουν να διατυπώσουν απόψεις, τότε δεν είχε κανένα νόημα η διενέργειά του τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Οι υπερπεριφέρειες. Πονοκέφαλο αποτελεί η Θεσσαλονίκη για τους χωροτάκτες του εγχειρήματος. Έπειτα από διάφορα σενάρια, που ήθελαν τις νέες υπερπεριφέρειες να περιορίζονται συγκριτικά με τις σημερινές 13 διοικητικές περιφέρειες, αποφασίστηκε τελικώς να μην υπάρξει καμία αλλαγή.

Το αποτέλεσμα έφερνε τη νέα, αιρετή υπερπεριφέρεια Αττικής να μπορεί να ασκήσει και τον μητροπολιτικό της ρόλο, όντως ήδη αυτόνομη και οριοθετημένη. Όχι, όμως και εκείνη της Θεσσαλονίκης, που σήμερα υπάγεται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Για τη χάραξη των νέων ορίων έπεσαν στο τραπέζι των συζητήσεων τρεις εναλλακτικές προτάσεις, με δεδομένο πάντα τη δημιουργία ξεχωριστής 14ης υπερπεριφέρειας και μητροπολιτικής αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. Η πρώτη περιλαμβάνει το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, η δεύτερη τον νομό και η τρίτη συνένωση της περιοχής με τη Χαλκιδική.

«Πρόκειται, ούτως ή άλλως, για το δεύτερο σπίτι των Θεσσαλονικιών» αναφέρουν για τη Χαλκιδική. Μόνο που το σενάριο της υπερπεριφέρειας αυτής ενδέχεται να προκαλέσει ντόμινο και για την Αττική. Όπου με τη λογική αυτή θα έπρεπε να περιλαμβάνει και κάποιες από τις Κυκλάδες, ενώ «με τον προαστιακό μέχρι και η Κόρινθος θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στη μητροπολιτική αυτοδιοίκηση». Κάτι που δεν συζητείται. Σε κάθε περίπτωση, σίγουρα πρέπει να θεωρούνται δύο στοιχεία για τις αλλαγές. Το πρώτο προβλέπει πως οι σημερινές νομαρχίες θα καταργηθούν αλλά θα αποτελέσουν τα διαμερίσματα των επικείμενων υπερπεριφερειών- στο πρότυπο δηλαδή των σημερινών υπερνομαρχιών όπως αυτές των ΑθηνώνΠειραιώς ή Έβρου- Ροδόπης.

Η εκλογή συμβούλων. Το δεύτερο αφορά την εκλογή των νέων συμβούλων στις υπερπεριφέρειες. Η πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής προβλέπει την εκλογή σε χωρικό επίπεδο. Στην πράξη αυτό συνεπάγεται πως κάθε συνδυασμός θα καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο για την υπερπεριφέρεια, αλλά θα έχει ξεχωριστούς υποψηφίους ανά διαμέρισμα (δηλαδή στις σημερινές νομαρχίες), για τους οποίους θα ψηφίζουν όσοι πολίτες είναι εγγεγραμμένοι. «Δεν θα είναι δυνατόν κάποιος υποψήφιος για παράδειγμα από τη Σύμη να κάνει προεκλογική εκστρατεία σε όλη την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Ενισχύονται τα τοπικά συμβούλια

Αποκέντρωση προς τα κάτω είναι ο στόχος του υπουργείου Εσωτερικών για τη λειτουργία των νέων δήμων, με δεδομένο μάλιστα πως πλέον θα αποκτήσουν αυξημένες αρμοδιότητες.

Ωστόσο, η προσπάθεια κατάργησης του σημερινού δημαρχοκεντρικού και συγκεντρωτικού συστήματος δεν αποκλείεται να συναντήσει ενστάσεις από τους δημάρχους.

Στο πλαίσιο πάντως των προτάσεων της κυβέρνησης αναμένεται να είναι η ενίσχυση των τοπικών συμβουλίων των δήμων, τα οποία προβλέπεται να αποκτήσουν δικό τους προϋπολογισμό.

Παράλληλα, ο γενικός γραμματέας του δήμου θα έχει αυξημένο ρόλο, ενώ προβλέπεται και η δημιουργία Εκτελεστικής Επιτροπής σαν συντονιστικόεπιχειρησιακό όργανο του δήμου.

Στη λογική της αποκέντρωσης τέθηκε στο τραπέζι και το ζήτημα των δεκάδων θεμάτων για τα οποία καλείται να αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο. «Υπάρχουν συνεδριάσεις ακόμη και με 70 θέματα», αναφέρεται χαρακτηριστικά και προτείνεται η δημιουργία θεματικών επιτροπών- π.χ.

χωροταξίαςπεριβάλλοντος- που θα έχουν δικαιοδοσία να λαμβάνουν αποφάσεις αντί του δημοτικού συμβουλίου.

Η λογική της διαβούλευσης εισάγεται και στους νέους δήμους, όπου θα θεσμοθετηθεί σε κάθε έναν Συνήγορος του Δημότη και της Επιχείρησης.

Αποδυναμωμένοι βουλευτές έναντι «υπερδημάρχων»

Έντονη είναι η ανησυχία των βουλευτών καθώς οι νέοι υπερπεριφερειάρχες αποκτούν τεράστια εξουσία. Ενίοτε μάλιστα και οι δήμαρχοι θα έχουν με τους βουλευτές την ίδια νομιμοποιητική βάση, δεδομένου πως τα όρια δήμων και μονοεδρικών περιφερειών που προωθούνται με τον υπό κατάρτιση εκλογικό νόμο θα συμπίπτουν σε αρκετές περιπτώσεις.

«Ένας βουλευτής μονοεδρικής περιφέρειας θα έχει να αντιμετωπίσει περιφερειακούς συμβούλους οι οποίοι θα εκλέγονται από το πενταπλάσιο εκλογικό σώμα. Ακόμη και οι δήμαρχοι θα πάρουν αυξημένες αρμοδιότητες για πόρους και προσωπικό, ενώ οι βουλευτές θα μείνουν μόνο με υποσχέσεις για ρουσφέτια» σχολίαζαν στελέχη που ασχολούνται με τη διοικητική αναδιάρθρωση..

Με τη νέα δομή χάνεται και ο κρίκος των διορισμένων περιφερειαρχών, από τους οποίους περνούσε μεγάλο πακέτο χρημάτων, ενώ και ο... θεσμός των υπόγειων εκταμιεύσεων κονδυλίων από τους εκάστοτε υπουργούς καταργείται.

Ό,τι σχετίζεται με ανάπτυξη καθώς και τα κοινοτικά κονδύλια, με βάση τη νέα δομή, περνάει στις υπερπεριφέρειες. Θα υπάρχουν μάλιστα περιφέρειες όπου θα διαμένει το 40% του πληθυσμού της χώρας και θα καλύπτουν το 60% του ΑΕΠ και το 80% των φορολογικών εσόδων. Με μόνη διαφορά πως πίσω από τα γραφεία των ισχυρών περιφερειαρχών, οι βουλευτές δεν θα συναντούν ανθρώπους της παράταξής τους, αλλά αυτούς που θα επιλέξουν οι πολίτες.

Δεν είναι τυχαίο πως εν όψει του αναβαθμισμένου ρόλου που θα αναλάβουν οι υπερπεριφερειάρχες, η... μάχη στη Θεσσαλονίκη έχει αρχίσει ήδη για το γαλάζιο στρατόπεδο. Ο νομάρχης Π. Ψωμιάδης και μέχρι πρότινος ενδιαφερόμενος για τη θέση του δημάρχου της πόλης, εκτιμώντας πως το νομαρχιακό αξίωμα υπολείπεται κατά πολύ σε αρμοδιότητες του δημαρχιακού, το τελευταίο διάστημα έχει αλλάξει γραμμή πλεύσης.

Εγκαίρως έσπευσε να δηλώσει ενδιαφερόμενος για τη νέα υπερπεριφέρεια Θεσσαλονίκης που θα διαμορφωθεί και θα έχει και μητροπολιτικές αρμοδιότητες. Μόνο που πριν ανακοινωθεί καν ο σχεδιασμός βρίσκει απέναντί του τον πρώην υπουργό Αδάμ Ρεγκούζα, ο οποίος δήλωσε ότι... αντέχει περισσότερο σε οποιαδήποτε σύγκριση με τον κ. Ψωμιάδη.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Διήμερο συναντήσεων σε επίπεδο κορυφής για τον Καποδίστρια 2

Συνεχόμενες συναντήσεις για τον Καποδίστρια 2 θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα αυτό το διήμερο (Σάββατο – Κυριακή), παρουσία των περιφερειαρχών, με κορύφωση το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυριακής ώστε να ανακοινωθεί τη Δευτέρα το Σχέδιο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Το σχέδιο που θα ανακοινωθεί δεν θα εισέλθει, στην παρούσα φάση, στα διοικητικά όρια των νέων Δήμων πριν το Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ (18~20 Ιανουαρίου Αθήνα).

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Βουλευτές και νομάρχες κατά της διοικητικής αναδιάρθρωσης

Αναδημοσίευση: Εφ. Καθημερινή, της Έλενας Καρατσάνη, 22/8/09

Τις κομματικές Συμπληγάδες καλείται να περάσει τώρα το υπουργείο Εσωτερικών στον δρόμο του για τη θέσπιση του νέου «Καποδίστρια», καθώς πυκνώνουν καθημερινά οι αντιδράσεις κυβερνητικών στελεχών, βουλευτών και αυτοδιοικητικών φορέων για τη μορφή των νέων δήμων και των περιφερειακών αυτοδιοικήσεων. Και παρότι ο υπουργός Εσωτερικών, Γ. Ραγκούσης, έχει διαμηνύσει ότι είναι εκτός λογικής του η «κοπτοραπτική» των νέων δήμων με κομματικά κριτήρια, αυτοδιοικητικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για όσα προωθούνται από την Επιστημονική Επιτροπή του υπ. Εσωτερικών που επεξεργάζεται τη Διοικητική Μεταρρύθμιση.

Εντονο προβληματισμό προκαλεί σε βουλευτές και νομάρχες η προτεινόμενη δυνατότητα του αιρετού περιφερειάρχη να διορίζει ο ίδιος τους αντιπεριφερειάρχες που θα εκπροσωπούν κάθε νομό. Αυτό που τους απασχολεί είναι τι είδους παρενέργειες θα μπορούσε να προκαλέσει μια τέτοια υπερεξουσία στα χέρια του ενός περιφερειάρχη. Για παράδειγμα, αν σε μία περιφέρεια εκλέγεται περιφερειάρχης του κυβερνώντος κόμματος και μέχρι σήμερα οι νομάρχες εκπροσωπούσαν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τον νέο «Καποδίστρια» όλοι οι νομοί τίθενται υπό την κυριαρχία του ενός. Ο επιστημονικός αντίλογος σε αυτό είναι ότι με μια τέτοια ρύθμιση θα αποφευχθούν κομματικές αντιπαραθέσεις εντός της περιφερειακής αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης που θα τεθεί προς διαβούλευση την ερχόμενη εβδομάδα και δεν θα περιλαμβάνει τον χωροταξικό σχεδιασμό των περίπου 500 νέων δήμων, προβλέπεται η κατάργηση του 42% στην εκλογή του δημάρχου και η επιστροφή στο 50%, ενώ περιγράφεται η νέα διοικητική δομή των δήμων. Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές της «Κ», η γενική φιλοσοφία των νέων ΟΤΑ σε αρκετά σημεία θα ακολουθεί τον τρόπο διαχείρισης και μάνατζμεντ των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, προτείνεται ένα συλλογικό εκτελεστικό όργανο με τη μορφή δημαρχιακής επιτροπής (μια μορφή cabinet) με αντιδημάρχους και γενικούς γραμματείς, η οποία αναλαμβάνει να παρακολουθεί την εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος και των οικονομικών του δήμου.

Τοπικοί αντιδήμαρχοι

Επίσης, εκτός από τους θεματικούς αντιδημάρχους (π.χ. καθαριότητας, παιδείας, πολιτισμού κ.ά.), προβλέπεται η τοποθέτηση τοπικών αντιδημάρχων που θα έχουν το ρόλο του πολιτικού προϊσταμένου σε κάθε παλιό δήμο.

Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να ενισχυθεί με θεματικές επιτροπές, εκ των οποίων η μία (Επιτροπή Χωροταξίας, Πολεoδομίας και Περιβάλλοντος) θα είναι υποχρεωτική. Το πνεύμα του νέου μοντέλου διακυβέρνησης κινείται στην εντατικοποίηση των ελέγχων, της αυξημένης λογοδοσίας, της συνεχούς παρακολούθησης εκτέλεσης του προϋπολογισμού και στο «γενικό νοικοκύρεμα». Στις προτάσεις της επιτροπής του υπουργείου περιλαμβάνεται η καθιέρωση του «Συνηγόρου του Δημότη» και η ισχυροποίηση του ρόλου του γ.γ. του δήμου, που θα είναι ένα είδος city manager (μάνατζερ της πόλης) και πιθανότατα θα επιλέγεται με θητεία και αυξημένα προσόντα και δεν θα διορίζεται από τον ίδιο τον δήμαρχο. Μία από τις επικρατέστερες προτάσεις για φορολογική αποκέντρωση είναι να μεταβιβαστεί η φορολόγηση των ακινήτων ως αρμοδιότητα στους δήμους.

Οι νέες αιρετές περιφερειακές αυτοδιοικήσεις (τουλάχιστον 14, με τις δύο μητροπολιτικές, Αττικής και Θεσσαλονίκης) θα διοικούνται με ανάλογο με των δήμων μοντέλο και θα συνυπάρχουν με τις κρατικές. Σύμφωνα με πληροφορίες οι κρατικές θα είναι είτε πέντε υπερπεριφέρειες που θα αντιστοιχούν στα ΕΣΠΑ είτε ισάριθμες με τις αιρετές. Το θέμα της Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο την Κυριακή το απόγευμα.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Αντιδράσεις για τον «Καποδίστρια 2»

Αναδημοσίευση: Εφ. Το Βήμα, του Άγγελου Κωβαίου, 8/1/10

Η συγχώνευση των δήμων, το οικονομικό κόστος της αναδιάρθρωσης και οι εξουσίες των νομαρχών, τα τρία αγκάθια
Υπό την πίεση εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η κυβέρνηση παρουσιάζει την προσεχή Κυριακή την πρότασή της για την αναδιάρθρωση του διοικητικού χάρτη της χώρας· ένα φιλόδοξο σχέδιο που ονομάζεται «Καποδίστριας 2», βάσει του οποίου επιδιώκεται να διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη δημάρχων και περιφερειαρχών στις εκλογές του προσεχούς Νοεμβρίου, αλλά ήδη συναντά αντιδράσεις. Οι εκπρόσωποι της ΚΕΔΚΕ έχουν ζητήσει πιεστικά από τον υπουργό Εσωτερικών κ. Ι.Ραγκούση να τους κοινοποιήσει τις προτάσεις του εν όψει του συνεδρίου της Ενωσης, που πραγματοποιείται στις 18 Ιανουαρίου. Με αυτά τα δεδομένα φαίνεται ότι περιορίζεται δραματικά ο χρόνος διαβούλευσης επί της πρότασης της κυβέρνησης, η οποία, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει ο πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου, θέλει να έχει ολοκληρώσει όλες τις σχετικές νομοθετικές διαδικασίες ως την αρχή του καλοκαιριού.

Ως τότε αναμένεται ότι θα έχει έλθει στη δημοσιότητα και το σχέδιο για τον εκλογικό νόμο των εθνικών εκλογών, η συζήτηση επί του οποίου μετατίθεται πιθανότατα για τις αρχές της άνοιξης, δεδομένης της απορριπτικής στάσης της ΝΔ, της Αριστεράς αλλά και μερίδας του ΠαΣοΚ. Ηδη βουλευτές όπως ο κ. Ν.Αλευράς άρχισαν να αντιδρούν. Μιλώντας στο Κανάλι 1 του Πειραιά ο βουλευτής Α΄ Αθηνών είπε ότι το εκλογικό σύστημα πρέπει να αλλάξει, σημειώνοντας όμως ότι η υιοθέτηση του γερμανικού μοντέλου γενικώς και αορίστως σημαίνει πως «βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος», ενώ προσέθεσε ότι πρέπει να γίνει για το θέμα διάλογος και στο εσωτερικό του ΠαΣοΚ.

Εκ μέρους της κυβέρνησης αναμένονται σύντομα διευκρινίσεις για το πώς θα ξεπεραστούν ζητήματα, άλλα μείζονος και άλλα ήσσονος σημασίας, σε σχέση με τη νέα διοικητική διάρθρωση της χώρας. Το σημαντικότερο θέμα που δεν έχει ξεκαθαρίσει είναι το πώς θα ανταποκριθεί στο οικονομικό κόστος της αναδιάρθρωσης, το οποίο έχει υπολογιστεί στα 4 δισ. ευρώ σε βάθος τριετίας. Είναι φανερό ότι υπό τις παρούσες συνθήκες το κόστος αυτό δεν είναι διόλου αμελητέο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει από το υπουργείο Εσωτερικών, οι 1.035 δήμοι της χώρας θα συγχωνευθούν σε περίπου 380-390, χωρίς σε αυτούς να συγκαταλέγονται οι δήμοι της Αττικής. Οι διοικητικές περιφέρειες αναμένεται ότι θα παραμείνουν στις 13, αν και υπάρχουν σκέψεις για τη δημιουργία 14, συμπεριλαμβανομένων δύο μητροπολιτικών περιφερειών στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Παρά ταύτα, οι περιφέρειες με βάση τη διάρθρωση του ΕΣΠΑ είναι πέντε.

Με αυτές τις αλλαγές ένα ζήτημα προς διευθέτηση είναι ο τρόπος εκλογής και οι εξουσίες των σημερινών νομαρχών, ο τρόπος με τον οποίο οι νομάρχες θα διατηρήσουν τις εκτελεστικές τους αρμοδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται στο Σύνταγμα, και πώς θα συνεργάζονται με τους θεωρητικώς προϊσταμένους τους περιφερειάρχες, οι οποίοι όμως έχουν λιγότερες εκτελεστικές αρμοδιότητες.

Αναπάντητο παραμένει επίσης το σημαντικό ερώτημα σχετικά με τις συγκρούσεις και το εύρος αρμοδιοτήτων μεταξύ των δημάρχων και των επικεφαλής των μητροπολιτικών περιφερειών Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Ενα επιπλέον ζήτημα είναι η πολιτική διαχείριση των επόμενων εκλογών για την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι θα καταργήσει τον νόμο που προβλέπει εκλογή με 42% και θα επαναφέρει τη ρύθμιση του 50%+1. Η αλλαγή αυτή προβληματίζει ήδη πολλά τοπικά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, τα οποία εκφράζουν ανησυχίες για πιθανές επιπλοκές και δυσχέρειες του ΠαΣοΚ να υπερισχύσει από την πρώτη Κυριακή, με ορατό το ενδεχόμενο δυσάρεστων εκπλήξεων από τις συνεργασίες που θα μπορούσαν να προκύψουν ή από το διόλου απίθανο ενδεχόμενο να υπάρξουν πολλές «αντάρτικες» υποψηφιότητες από το κυβερνών κόμμα σε επίπεδο δήμων ή και περιφέρειας.

Με βάση πάντως τη διαδικασία που προκρίνει η κυβέρνηση, η εκλογική αναμέτρηση σε επίπεδο περιφέρειας θα «χρωματίζει» αυτομάτως κομματικά και το σύνολο των περιλαμβανομένων νομών (π.χ., η εκλογική νίκη ενός περιφερειάρχη του ΠαΣοΚ ή της ΝΔ στην Πελοπόννησο θα σημαίνει και την ανάδειξη επτά νομαρχών του ιδίου κόμματος).

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Πράσινο για «Kαποδίστρια 2»

Αναδημοσίευση: Εφ. Έθνος, του Νίκου Β. Τσίτσα, 7/1/10

Ξεκινά η διαβούλευση για τις αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον εκλογικό νόμο. Δεκατρείς περιφέρειες και 380-450 δήμοι, η πρόταση του υπ. Eσωτερικών

Tο «πράσινο φως» έδωσε ο πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου για την εκκίνηση της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τη Nέα Aρχιτεκτονική Kράτους και Aυτοδιοίκησης («Kαποδίστριας 2») και με τον νέο εκλογικό νόμο, μετά την ενημέρωση που είχε την περασμένη Tρίτη από τον υπουργό Eσωτερικών κ. Γιάννη Pαγκούση, κατά τη διάρκεια πολύωρης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Mέγαρο Mαξίμου.

Tις αμέσως επόμενες ημέρες, πιθανά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ο υπουργός Eσωτερικών αναμένεται να παρουσιάσει στο Yπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο για τη Nέα Aρχιτεκτονική Kράτους και Aυτοδιοίκησης, η οποία θα περιλαμβάνει τις διατάξεις που αφορούν τη θεσμοθέτηση της περιφέρειας ως δευτεροβάθμιο επίπεδο συγκρότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων από το κεντρικό κράτος προς την αιρετή περιφέρεια καθώς και από το επίπεδο της νομαρχίας στους νέους δήμους.

O δημόσιος διάλογος για τον «Kαποδίστρια 2» θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα του «Eθνους» της 23ης Nοεμβρίου 2009. Kατά την πρώτη φάση θα συζητηθούν τα θεσμικά ζητήματα της Nέας Aρχιτεκτονικής Kράτους και Aυτοδιοίκησης.

Σε διάστημα λιγότερο των 30 ημερών θα ακολουθήσει η συζήτηση για τα όρια των νέων δήμων, όταν δοθούν στη δημοσιότητα οι χάρτες των περιφερειών και των νέων δήμων. Στόχος της κυβέρνησης είναι να ψηφιστεί ο νόμος για τη Nέα Aρχιτεκτονική του Kράτους και της Aυτοδιοίκησης την άνοιξη, στα τέλη του Aπριλίου με αρχές Mαΐου.

Aναφερόμενοι στο σχέδιο για τη Nέα Aρχιτεκτονική Kράτους και Aυτοδιοίκησης, κυβερνητικοί κύκλοι κάνουν λόγο για μια συνολική πρόταση αναδιοργάνωσης του κρατικού μηχανισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία ξεκίνησε από το μηδέν, αφού η προηγούμενη κυβέρνηση δεν επιδίωξε καμία διοικητική μεταρρύθμιση.

Παράλληλα κάνουν λόγο για πρόταση η οποία περιλαμβάνει «μερικές εκατοντάδες δήμους» και 13 αυτοδιοικητικές περιφέρειες, η οποία δημιουργήθηκε με βάση «το ιδεατό σχέδιο συγκρότησης του ελληνικού κράτους» και όχι βασιζόμενη στο σκεπτικό «Πόσους δήμους μπορούμε να συνενώσουμε τη συγκεκριμένη πολιτική συγκυρία».

Tέλος, επισημαίνεται ότι σύντομα θα δει το φως της δημοσιότητας και ο νέος εκλογικός νόμος, ο οποίος πηγαίνει «χέρι χέρι» με τον «Kαποδίστρια 2» όσον αφορά τον προσδιορισμό των μονοεδρικών περιφερειών που έχουν άμεση σχέση με τα όρια των νέων δήμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση του υπουργείου Eσωτερικών περιλαμβάνει:

Tην αλλαγή του εκλογικού συστήματος ανάδειξης των αυτοδιοικητικών οργάνων με την κατάργηση του 42% και την επαναφορά του 50%+1 του εκλογικού σώματος.

Tη θεσμοθέτηση 13 αυτοδιοικητικών περιφερειών στα όρια των σημερινών διοικητικών περιφερειών. Στη νέα δομή του ελληνικού κράτους δεν θα απουσιάζει η αποκεντρωμένη κρατική διοίκηση, την οποία προσδιορίζει το ελληνικό Σύνταγμα, δηλαδή δεν θα καταργηθούν οι διοικητικές περιφέρειες.

Eκλογή αιρετών περιφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων αναλογικά από κάθε νομό, καθώς και τον ορισμό αντιπεριφερειαρχών στο επίπεδο της νομαρχίας αλλά και ανά θεματική ενότητα (υγεία, παιδεία κ.τ.λ.).

Θεσμοθέτηση μητροπολιτικής αυτοδιοίκησης στην Aττική και στην ευρύτερη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.

Tη μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων από το κράτος στην αιρετή περιφέρεια και από τις νομαρχίες στους δήμους.

Συγχώνευση υπηρεσιών και οργανισμών στις νέες αυτοδιοικητικές βαθμίδες.

Tον καθορισμό αντικειμενικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό των νέων δήμων, οι οποίοι υπολογίζεται ότι θα είναι 380-450, από 1.034 που είναι σήμερα.

Θεσμοθέτηση «συμβουλίων γειτονιάς» εκτός των τοπικών και δημοτικών συμβουλίων, που θα διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της δημοτικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.

OI AΛΛΑΓΕΣ

Πόροι και αρμοδιότητες των OTA
Σύμφωνα με πληροφορίες, το κυβερνητικό σχέδιο για τον «Kαποδίστρια 2» παραχωρεί στις νέες περιφέρειες τις κρατικές αρμοδιότητες που αφορούν τον υπερτοπικό σχεδιασμό και την υλοποίηση του EΣΠA, την πρωτοβάθμια υγεία, την ευθύνη των σχολικών μονάδων, την πολιτική προστασία, την κατασκευή βασικών τοπικών δημοσίων έργων, τη μεταναστευτική πολιτική, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας καθώς και αρμοδιότητες που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη.

H επιστημονική επιτροπή επεξεργάστηκε προτάσεις βάσει των οποίων οι αυτοδιοικητικές περιφέρειες θα διαχειριστούν πόρους οι οποίοι θα προέλθουν από οικονομίες κλίμακος, δηλαδή από τις συγχωνεύσεις φορέων και υπηρεσιών οι οποίες αναμένεται να αποφέρουν σημαντικά κονδύλια στους προϋπολογισμούς της αυτοδιοίκησης. Eπίσης, σημαντικό ρόλο στην αύξηση των εσόδων της TA θα διαδραματίσει η φορολογική μεταρρύθμιση. Σήμερα αποδίδεται στην τοπική αυτοδιοίκηση το 2% του ΦΠA και υπάρχουν προτάσεις για να αυξηθεί σε 4%.

H επιστημονική επιτροπή επεξεργάστηκε πρόταση για τη θεσμοθέτηση Πόρου Ποιότητας Zωής, ο οποίος θα προέρχεται από την απόδοση του ενιαίου φόρου ακινήτων στις περιφέρειες. Tέλος, αναμένεται οι περιφέρειες να αυξήσουν τα έσοδά τους, με την απόδοση του 100% των προστίμων που καταβάλουν οι πολίτες.

Mόλις από το 2008 ξεκίνησε η απόδοση στις νομαρχίες του 50% των συγκεκριμένων προστίμων. Tέλος, αναμένεται να προέλθουν σημαντικά έσοδα από την αυτοδιοίκηση από την καταγραφή και αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των OTA.

NIKOΣ B. TΣITΣAΣ

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button